Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eBay przejmuje PayPal

Zarząd największego na świecie serwisu aukcyjnego eBay poinformował, że za 1,5 mld USD przejmie firmę PayPal zajmującą się obsługą płatności online.

eBay liczy, że dzięki przejęciu PayPal, zwiększy swoje możliwości w zakresie finansowej obsługi internetowych transakcji. 46 mln użytkowników serwisu aukcyjnego otrzyma zintegrowany z serwisem system przeprowadzania płatności online. Przejęcie ma zostać zakończone do końca tego roku.

eBay na zasadach wymiany "akcja za akcję", przejmie wszystkie dostępne akcie PayPal. Właśnie na kwotę 1,5 mld USD wycenia się dzisiaj wartość giełdową operatora finansowego. Do czasu finalizacji kontraktu mogą jednak wystąpić zmiany w cenie spowodowane wahaniami na giełdzie. Aktualnie prawie 60 % operacji finansowych prowadzonych dla klientów PayPal to płatności wykonywane przez użytkowników eBay. PayPal chce jednak poszerzyć zakres swojej działalności m.in. dzięki uzyskaniu dostępu do wartościowej bazy danych klientów eBay. Firmy uzgodniły, że PayPal nadal będzie działał pod swoją własną nazwą. eBay z kolei zrezygnuje ze współpracy z serwisem Billpoint, który obecnie zajmuje się obsługa finansową transakcji aukcyjnych.