Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eBay + VAT

Największy serwis aukcyjny na świecie od pierwszego lipca zacznie doliczać w Europie do opłat za swoje usługi podatek VAT. Serwis dostosuje się tym samym do unijnych przepisów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

O możliwości rozpoczęcia doliczania podatku przedstawiciele serwisu informowali już kilka miesięcy temu - teraz jednak informacja ta została ostatecznie potwierdzona.

Wiadomo już, że VAT doliczany będzie do wszystkich opłat pobieranych przez eBay od uczestników aukcji - zarówno za wystawienie towaru na sprzedaż, jak i prowizji pobieranej po sfinalizowaniu sprzedaży (chodzi o aukcje, w których udział brać będą obywatele Unii Europejskiej).