eBay + VAT

Największy serwis aukcyjny na świecie od pierwszego lipca zacznie doliczać w Europie do opłat za swoje usługi podatek VAT. Serwis dostosuje się tym samym do unijnych przepisów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

O możliwości rozpoczęcia doliczania podatku przedstawiciele serwisu informowali już kilka miesięcy temu - teraz jednak informacja ta została ostatecznie potwierdzona.

Wiadomo już, że VAT doliczany będzie do wszystkich opłat pobieranych przez eBay od uczestników aukcji - zarówno za wystawienie towaru na sprzedaż, jak i prowizji pobieranej po sfinalizowaniu sprzedaży (chodzi o aukcje, w których udział brać będą obywatele Unii Europejskiej).