eBay - 94% w górę

eBay przedstawił wczoraj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2003 r. Serwis zanotowal w Q1 94% wzrost przychodów (w stosunku do analogicznego okresu roku 2002) i, w konsekwencji, dokonał korekty prognoz finansowych na bieżący kwartał.

W pierwszym kwartale 2003 r. serwis miał 476,5 mln USD przychodów - rok wcześniej (Q1, 2002 r.) kwota ta wyniosła zaledwie 245,1 mln USD). Przekłada się to na 104,2 mln USD zysku - lub 32 centy na akcję. eBay znacznie poprawił w ciągu minionego roku kondycję finansową - w pierwszym kwartale 2002 r. odnotowano 47,6 mln USD zysku.

Wyniki za Q1 okazały się wyraźnie lepsze niż oczekiwano - wcześniej mówiono o najwyżej 440 mln USD przychodów. Dlatego też władze serwisu zdecydowały się na korektę prognoz wyników finansowych w drugim kwartale. Firma spodziewa się teraz wypracować co najmniej 500 mln przychodu (wcześniej mówiono o 460 mln).