eBay: 168 mln użytkowników

Aukcyjny gigant w III kw. zwiększył obroty do 1,1 mld USD, co wobec III kw. ubiegłego roku oznacza wzrost na poziomie 37%. Dzięki bardzo dobrym wynikom w USA i Niemczech zysk netto spółki zwiększył się o 40% i sięgnął 255 mln USD.

Odnotowaliśmy wyraźny wzrost, a trzeba zauważyć, że III kw. to zazwyczaj trochę słabszy okres w naszym segmencie rynku. Szczególnie dobre wyniki mieliśmy w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, nieźle poszło nam też w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Korei" - powiedziała Meg Whitman, kierująca spółką eBay. Na koniec kwartału eBay na całym świecie miał łącznie 168,1 mln użytkowników (35% więcej niż rok wcześniej), w tym 68 mln aktywnych użytkowników.

eBay: 168 mln użytkowników

Meg Whitman, szefowa eBay Inc

eBay wiąże bardzo duże nadzieje ze swoją nową inwestycją - operatorem telefonii internetowej Skype, przejętym kosztem 2,6 mld USD. "Sprzedawcy i nabywcy zyskają nowe narzędzie do komunikowania się. Skype w bieżącym roku przyniesie nam ok. 60 mln USD przychodu, a w 2006 r. już 200 mln USD" - dodała Meg Whitman.

W całym 2005 roku obrachunkowym eBay spodziewa się przychodów w wysokości 4,47 - 4,51 mld USD i zysku na poziomie 1,24 - 1,28 mld USD.