Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eBay: 168 mln użytkowników

Aukcyjny gigant w III kw. zwiększył obroty do 1,1 mld USD, co wobec III kw. ubiegłego roku oznacza wzrost na poziomie 37%. Dzięki bardzo dobrym wynikom w USA i Niemczech zysk netto spółki zwiększył się o 40% i sięgnął 255 mln USD.

Odnotowaliśmy wyraźny wzrost, a trzeba zauważyć, że III kw. to zazwyczaj trochę słabszy okres w naszym segmencie rynku. Szczególnie dobre wyniki mieliśmy w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, nieźle poszło nam też w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Korei" - powiedziała Meg Whitman, kierująca spółką eBay. Na koniec kwartału eBay na całym świecie miał łącznie 168,1 mln użytkowników (35% więcej niż rok wcześniej), w tym 68 mln aktywnych użytkowników.

eBay: 168 mln użytkowników

Meg Whitman, szefowa eBay Inc

eBay wiąże bardzo duże nadzieje ze swoją nową inwestycją - operatorem telefonii internetowej Skype, przejętym kosztem 2,6 mld USD. "Sprzedawcy i nabywcy zyskają nowe narzędzie do komunikowania się. Skype w bieżącym roku przyniesie nam ok. 60 mln USD przychodu, a w 2006 r. już 200 mln USD" - dodała Meg Whitman.

W całym 2005 roku obrachunkowym eBay spodziewa się przychodów w wysokości 4,47 - 4,51 mld USD i zysku na poziomie 1,24 - 1,28 mld USD.