Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

e-reklama bardzo skuteczna

Reklamy online i reklamy w prasie codziennej dzierżą palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o wpływ jaki wywierają na podjęcie decyzji o zakupie danego produktu. Jednym słowem są to najskuteczniejsze formy reklamy.

Do takiego wniosku doszli autorzy badań przeprowadzonych wspólnie przez WashingtonPost.com i Nielsen/NetRatings. Wynika z nich, że dorosłe osoby mieszkające w gospodarstwach domowych o rocznym dochodzie ponad 100 tys. USD (gospodarstwa zamożne), podejmując decyzję o zakupach, w znacznej mierze opierają się informacjach znalezionych w Internecie.

Ponad 90% spośród 956 respondentów odpowiedziało że kupowało samochody, komputery i usługi turystyczne za pośrednictwem Sieci. Jednocześnie większość z osób które kupowały przez Internet wyroby luksusowe lub korzystało z profesjonalnych serwisów WWW, stwierdziła, że Internet jest najlepszym medium dla reklamodawców i że swych zakupów dokonali w znacznej mierze kierując się reklamą online.

Z badań wynika także, że osoby dorosłe z zamożnych gospodarstw domowych, korzystają z Sieci niemal codziennie i temu właśnie medium poświęcają każdego dnia najwięcej czasu.

Według badań przeprowadzonych przez WashingtonPost.com i Nielsen/NetRatings we wrześniu 2002 roku wynika, że reklama w Internecie ma także duży wpływ na decyzje biznesowe. 60% spośród 999 respondentów powiedziało, że jeśli chodzi o decyzje biznesowe, Internet ma pod względem skuteczności, znaczną przewagę nad mediami tradycyjnymi, takimi jak radio i telewizja.