e-reklama bardzo skuteczna

Reklamy online i reklamy w prasie codziennej dzierżą palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o wpływ jaki wywierają na podjęcie decyzji o zakupie danego produktu. Jednym słowem są to najskuteczniejsze formy reklamy.

Do takiego wniosku doszli autorzy badań przeprowadzonych wspólnie przez WashingtonPost.com i Nielsen/NetRatings. Wynika z nich, że dorosłe osoby mieszkające w gospodarstwach domowych o rocznym dochodzie ponad 100 tys. USD (gospodarstwa zamożne), podejmując decyzję o zakupach, w znacznej mierze opierają się informacjach znalezionych w Internecie.

Ponad 90% spośród 956 respondentów odpowiedziało że kupowało samochody, komputery i usługi turystyczne za pośrednictwem Sieci. Jednocześnie większość z osób które kupowały przez Internet wyroby luksusowe lub korzystało z profesjonalnych serwisów WWW, stwierdziła, że Internet jest najlepszym medium dla reklamodawców i że swych zakupów dokonali w znacznej mierze kierując się reklamą online.

Z badań wynika także, że osoby dorosłe z zamożnych gospodarstw domowych, korzystają z Sieci niemal codziennie i temu właśnie medium poświęcają każdego dnia najwięcej czasu.

Według badań przeprowadzonych przez WashingtonPost.com i Nielsen/NetRatings we wrześniu 2002 roku wynika, że reklama w Internecie ma także duży wpływ na decyzje biznesowe. 60% spośród 999 respondentów powiedziało, że jeśli chodzi o decyzje biznesowe, Internet ma pod względem skuteczności, znaczną przewagę nad mediami tradycyjnymi, takimi jak radio i telewizja.