Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

e-podpis w PZU Życie

Unizeto podpisała z PZU Życie umowę na wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego. Wartość kontraktu, który zrealizowany ma zostać do drugiej połowy przyszłego roku wynosi 28 mln zł netto.

Na mocy podpisanej umowy Unizeto wdroży swój system PKI – PKI Certum - we wszystkich placówkach ubezpieczyciela na terenie kraju. Uruchomienie systemu planowane jest na początek drugiej połowy 2003 roku.

Unizeto wdroży i zintegruje swój system PKI CERTUM między innymi z Novell NDS i Novell Secure Login do pracy w heterogenicznym środowisku sieciowym. Umowa przewiduje także przeszkolenie pracowników PZU i zapewnienie pięcioletniej asysty technicznej. Wdrożenie systemu PKI umożliwi bezpieczny przepływ danych między jednostkami PZU Życie oraz zakładami pracy, które przekazują dane o ubezpieczonych i ubezpieczających.