e-commerceStandard: Supermarkety online to bardzo mały rynek

Witold Ferenc, prezes Frisco.pl mówi o tym jaka jest wielkość polskiego rynku sprzedaży artykułów spożywczych przez internet.

Wejście na rynek sprzedaży FMCG przez internet, jest bardzo kapitałochłonne, ale wiążą się z nim duże nadzieje. W Wielkiej Brytanii już około 5% zakupów dóbr szybkozbywalnych jest realizowane za pośrednictwem sieci.

Oto czwarty z pięciu materiałów wideo z konferencji e-commerceStandard. Zobacz film: "e-CommerceStandard: Supermarkety online to bardzo mały rynek"