e-banki dla dorosłych

Z usług banków internetowych korzysta 7% internautów, największą grupę stanowią osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia.

Według TNS OBOP, korzystanie z usług banków internetowych deklaruje 7% polskich internautów. Blisko jedna czwarta posiadaczy kont internetowych to użytkownicy w wieku 30-49 lat. Osoby powyżej 50 roku życia to 10% posiadaczy kont internetowych, a poniżej 20 lat – zaledwie 0,3%.

Niemal 15% użytkowników e-banków legitymuje się wykształceniem wyższym (magisterium lub licencjatem). Około 7% posiada wykształcenie średnie. W badaniu swoje wykształcenie podało jednak tylko nieco ponad 25% ankietowanych, którzy korzystają z bankowości elektronicznej.

Podobnie, tylko ok. jednej trzeciej respondentów – użytkowników e-banków podało miejsce zamieszkania. Blisko 15% mieszka w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, 7% - w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców, a 4,7% - w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców.

Badaniem objęta była próbka 1019 Polaków powyżej 15 roku życia.