e-Słupsk gotowy

Po roku od opracowania projektu informatyzacji Słupska, miasto doczekało się szybkiej i szerokopasmowej sieci komputerowej z dodatkową usługą VoIP.

Sieć zbudowano z urządzeń, podarowanych miastu przez Cisco Systems. Nad inwestycją czuwało Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej. Nowa infrastruktura informatyczna Słupska pozwoli usprawnić pracę jednostek administracyjnych. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Miasta bez problemu będzie można pobrać wnioski o wydanie aktu urodzenia, różnego rodzaju zezwolenia czy też formularze dotyczące praw jazdy. System pozwoli także zgłaszać wakaty i składać podania o pracę. Scentralizowanie i zautomatyzowanie procesów urzędowych przyczyni się do powstania oszczędności w kasie miasta, które to pieniądze będzie można wydać na rozwój całego regionu.

Projekt e-Słupsk jest częścią większej inicjatywy e-Europe 2005. Program zakłada tworzenie nowoczesnych serwisów publicznych on-line oraz wspieranie lokalnych środowisk biznesowych przez udostępnianie niedrogich łączy internetowych.

Słupsk już teraz chce rozszerzyć swoje rozwiązania informatyczne na cały region. Prowadzone w tym celu prace mają na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej w wysokości 1,5 mln USD.

Więcej o genezie projektu e-Słupsk i jego założeniach można przeczytać w artykule "Słupsk miasto internautów".