Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

e-Europe 2005 na półmetku: najciekawsze dopiero przed nami

Pomimo realizacji "ponad plan" zadań w większości obszarów e-Europe 2005, raport przedstawiony na półmetku programu wyraża wiele troski np. co do zapewnienia interoperacyjności standardów.

Plan e-Europe 2005 został zatwierdzony przez państwa UE w 2002 roku. Plan wyznacza szereg celów, w szczególności w zakresie e-administracji, e-nauczania, e-zdrowia i e-usług biznesowych, w oparciu na upowszechnienie taniej szerokopasmowej usługi dostępu do Internetu.

Ogólna ocena postępów w realizacji e-Europe 2005 jest pozytywna. Raport zwraca uwagę na podwojenie w ciągu ostatniego roku liczby podłączeń do Internetu szerokopasmowego. W najbliższych latach najważniejszym zadaniem stojącym przed usługą szerokopasmową w nadchodzących latach będzie zapewnienie odpowiedniej zawartości serwisów i treści, które będą stymulować popyt. Drugim obszarem, gdzie rozwój przebiega wyjątkowo sprawnie są usługi e-administracji.

Komisja podkreśla następujące wyzwania:

* interoperacyjność: rozwój standardów, który pozwoli żeby treści były wymieniane płynnie pomiędzy różnymi urządzeniami, np. komputerami i telefonami 3G. Komisja zaaranżowała dyskusje na temat jak najlepiej rozwijać takie standardy.

* skoncentrowanie uwagi na użytkowniku końcowym i bezpieczeństwie: brak zaufania publiczności do korzystania z Sieci powinien być rdukowany poprzez wdrażanie technologii zabezpieczających sieć, w tym w zakresie płatności on-line,które są podstawą e-biznesu.

* treść, zawartość budujące popyt.

* ceny i dostęp: aby zapobiec tworzeniu się luki cyfrowej w społeczeństwie informacyjnym, koszt dostępu do technologii telekomunikacyjnych powinien zostać jeszcze wyraźnie obniżony. Jednym z największych sojuszników w walce z luką cyfrową ma być fakt, że dostęp do usług i informacji dokonywać się może z różnych urządzeń.

Ministrowie krajów Piętnastki będą dyskutować raport podczas posiedzenia rady telekomunikacyjnej 8 marca br. Podczas wiosennego spotkania przywódców Unii, będą oni także rozmawiać na temat zdynamizowania rozwoju europejskiego społeczeństwa informacyjnego rozmawiać. 25 państw przyszłej Wielkiej Unii do czerwca br. ma przesłać swoje propozycje poprawy programu.