e-Administracja 2003

Stowarzyszenie Internet Obywatelski po raz drugi skontrolowało i oceniło strony WWW administracji państwowej, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. W tym roku dodatkowo oceniono także serwisy internetowe głównych miast Polski.

W kategorii ministerstw ponownie zwyciężył serwis Ministerstwa Finansów przed serwisem Ministerstwem Nauki i Informatyzacji i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Najgorzej wypadło Ministerstwo Skarbu. Według oceny Internetu Obywatelskiego, najlepszy serwis oferuje urząd w Łodzi (kolejne miejsca zajęły urzędy Zachodniopomorski, Małopolski, Lubelski i Mazowiecki). Najlepszy z urzędów marszałkowskich - Województwa Śląskiego - nieznacznie wyprzedził Małopolski i Podkarpacki. W kategorii miast zwyciężyła Zielona Góra, przed Krakowem i Szczecinem (najgorzej wypadł serwis Torunia).

Zestaw braków, jakie stwierdzono w ubiegłorocznym badaniu, został niemal taki sam: żaden z ocenianych serwisów nie dysponuje ułatwieniami dla niepełnosprawnych, żaden nie udostępnia formularzy online, tylko 3 serwisy mają system ikonek ułatwiający nawigację dla osób nie posługujących się językiem polskim, zaledwie 3 urzędy wojewódzkie i 7 marszałkowskich mają wersję obcojęzyczną strony WWW.

Są jednak także pozytywne zmiany: na stronach przybyło raportów i opracowań urzędów, danych o samych urzędach i ujednolicone zostało nazewnictwo resortów według schematu www.skrót_nazwy_ministerstwa.gov.

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie www.egov.pl.