dataCOM w portfelu Jupitera

Fundusz zainwestował w kolejną firmę z sektora nowych technologii. Za 10,4 mln zł Jupiter NFI SA objął blisko 50% akcji płockiego operatora dataCOM.

Jupiter NFI SA za kwotę 10,4 mln zł objął akcje płockiej spółki dataCOM, reprezentujące 49,08-proc. jej kapitału zakładowego. Spółka dataCOM jest operatorem metropolitarnej sieci telekomunikacyjnej działającej w Warszawie. Firma zajmuje się ponadto świadczeniem krajowych i międzynarodowych usług transmisji danych, dzierżawą łączy telekomunikacyjnych, kolokacją serwerów i budową i udostępnianiem własnych sieci telekomunikacyjnych. dataCOM SA jest również operatorem niewielkiej sieci telefonii stacjonarnej na obszarze Gminy Warszawa-Ursus.

Łączna planowana inwestycja kapitałowa Jupiter NFI SA w spółkę dataCOM SA sięgnie kwoty 26,3 mln zł. Po jej zakończeniu udziały funduszu stanowić będą 70-proc. kapitału zakładowego spółki. Płocka dataCOM SA jest drugą po Pro Futuro telekomunikacyjną spółką w portfelu funduszu. Jupiter NFI SA zainwestował do tej pory w 13 spółek, m.in: Matrix.pl, inkubator internetowy e-Katalyst, Dom Maklerski Elimar SA oraz Karen Notebook SA.

Łączna kwota nowych inwestycji Jupitera ma do końca tego roku zamknąć się sumą ponad 350 mln zł. Strategia działania przyjęta przez Trinity Management (zarządzającą majątkiem Jupitera) zakłada, iż do końca bieżącego roku udział w nowych przedsięwzięciach będzie stanowił 90% portfela inwestycyjnego.