Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

audyt.gemius.pl - nowa witryna z wynikami

Nowy serwis obok miesięcznych wyników badania Megapanel PBI/Gemius dla pierwszej 20 witryn, udostępni też analizy tematyczne. $Chcielibyśmy, aby serwis audyt.gemius.pl zyskał w najbliższym czasie miano ogólnie znanego miejsca w internecie, gdzie można znaleźć wiarygodne i rzetelne informacje o tym medium.$ - mówi Piotr Ejdys, Prezes Zarządu Gemius SA.

Jak nas poinformowała Karolina Burzyńska, specjalista ds. Public Relations firmy Gemius, informacje prezentowane na nowej witrynie dotyczyć będą pierwszej 20 witryn wg rankingu liczby użytkowników - real users. Z czasem pojawiać się będą wyniki witryn wg kategorii, nad którymi wciąż pracuje Rada Badania.W każdej kategorii zamierzamy prezentować top 10 lub maksymalnie top 20 witryn. Ostateczna decyzja nie jest jeszcze podjęta. - powiedziała nam Karolina Burzyńska.

Oprócz podstawowych informacji w serwisie będzie można znaleźć analizy tematyczne witryn. Od wczoraj dostępna jest pierwsza - witryn poświęconych tematyce pracy zawodowej "Kto i w jaki sposób korzysta z serwisów poświęconych pracy zawodowej w polskim internecie?".

W serwisie możliwe jest samodzielne wygenerowanie wykresu dla wybranych witryn wg zdefiniowanych wskaźników - liczby użytkowników (real users), liczby odsłon, średniego czasu przypadającego na użytkownika czy udziału czasu. Stworzenie takiego wykresu jest bardzo prostą czynnością. Przyjęty sposób prezentacji pozwala także przeglądać wyniki badania Megapanel PBI/Gemius pod kątem zmian popularności poszczególnych witryn na podstawie analizy trendów wartości dwu wskaźników - liczby użytkowników (real users) i liczby odsłon.

Nowa witryna jest dostępna pod adresem audyt.gemius.pl.