adstandard: Monitoring wydatków według Gemiusa

Marcin Pery, wiceprezes Gemius S.A. opowiada o w jaki sposób Gemius przeprowadza monitoring wydatków reklamowych w Czechach. Próbuje także odpowiedzić na pytanie, kiedy takiego monitoringu możemy się spodziewać w Polsce.