Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zyskowne Western Digital

W zakończonym roku finansowym 2002 producent dysków twardych odnotował 10% wzrost obrotów, które sięgnęły 2,15 mld USD i osiągnął rentowność: zysk netto ponoszącej jeszcze rok temu straty firmy wyniósł 65,4 mln USD.

W IV kw. roku finansowego, zakończonym 28 czerwca 2002 r., Western Digital zanotowała obroty w wysokości 540,7 mln USD i zysk netto na poziomie 13,1 mln USD (7 centów na akcję). W tym czasie Western Digital sprzedał około 8 mln sztuk dysków twardych. Wyniki ostatniego kwartału były o 19% wyższe w przypadku obrotów, nastąpił też 51-proc. wzrost wolumenu sprzedaży, w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu w poprzednim roku finansowym (przed rokiem obroty wyniosły 455,7 mln USD przy sprzedaży około 5,3 mln sztuk dysków).

Łączne obroty w zakończonym roku finansowym wyniosły 2,15 mld USD, a zysk netto - 65,4 mln USD. Oznacza to, że w porównaniu z ub. rokiem finansowym WD zwiększył obroty o 10%. Wartość zysku netto przed uwzględnieniem wpływów okresowych wyniosła 33,5 mln USD, a zysk operacyjny – z działalności w sektorze dysków twardych – 59,4 mln USD. Rok wcześniej w rubrykach zysków firma księgowała straty.

W komentarzu do tych dobrych wyników, przedstawiciele zarządu WD podkreślali utrzymanie pozycji głównego dostawcy dla najważniejszych firm OEM i dystrybutorów, ograniczenie kosztów i ulokowanie 10% wolumenu sprzedaży w rynkach rozwijających się – konsol i set-top boxów.

Odnotowane wzrosty i najbliższa przyszłość Western Digital są szczególnie godne uwagi, ze względu na rynkową pozycję firmy i trudny segment działalności: według niedawno prezentowanych prognoz IDC, w br. pomimo ogólnej tendencji wzrostowej w wydatkach na IT, w segmencie sprzętu ma być obserwowany w skali globalnej 4-proc. spadek.