Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zysk spada, ale inwestorzy nie panikują

Zysk Telefoniki, hiszpańskiej grupy telekomunikacyjnej, spadł o 3 procent w stosunku do zysku wypracowanego w analogicznym okresie 1999 roku. Jest to pierwszy spadek od 1997 roku, kiedy Telefonica została całkowicie sprywatyzowana.

Jak podał Reuters, zysk netto grupy w pierwszym półroczu 2000 wyniósł 989 milionów euro. Niezależnie od gorszych wyników finansowych firmy, inwestorzy byli zadowoleni i akcje spółki poszły w górę o pięć procent.

Zarząd Telefoniki wierzy, że dzięki ostatnim zakupom w Ameryce Łacińskiej polepszą się wyniki firmy w drugim półroczu 2000 roku. Jednak w przeprowadzonej przez agencję Reuters ankiecie analitycy prognozują, że zysk netto Telefoniki spadnie do około 972 milionów euro.

Przychody Telefoniki wzrosły o 23,7 procent, do 13,3 miliardów euro, a zysk - przed oprocentowaniem, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją - wzrósł o 5,4 procent, do 5,8 miliarda euro. Dane te obejmują przychody wszystkich działów Telefoniki w Ameryce Łacińskiej.