Zysk operacyjny Xeroxa w Q4

W czwartym kwartale 2001 roku firma przy przychodach rzędu 4,3 mld USD wypracowała zysk operacyjny w wysokości 15 centów na akcję. Strata netto w tym okresie wyniosła 1 cent na akcję.

W czwartym kwartale przychody firmy Xerox wyniosły 4,3 mld USD, czyli o 13% mniej niż w czwartym kwartale 2000 r. Największe spadki firma odnotowała na rynkach rozwijających się – 26%. Firma zwolniła w IV kwartale 4,4 tys. pracowników. W całym ub. roku Xerox zwolnił 13,6 tys. osób. Firma zredukowała ponadto zadłużenie – o 25% w stosunku do roku 2000. Obecnie wynosi ono 4,1 mld USD.

W komentarzu do wyników za IV kwartał, przedstawiciele Xeroxa podkreślają, że firmie udało w czwartym kwartale osiągną zwiększenie marż brutto, zmniejszenie kosztów sprzedaży, zarządu iadministracyjnych oraz ograniczenie zapasów do najniższego poziomu w historii firmy a także osiągnąć sprawniejsze windykowanie należności.