Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zysk operacyjny Xeroxa w Q4

W czwartym kwartale 2001 roku firma przy przychodach rzędu 4,3 mld USD wypracowała zysk operacyjny w wysokości 15 centów na akcję. Strata netto w tym okresie wyniosła 1 cent na akcję.

W czwartym kwartale przychody firmy Xerox wyniosły 4,3 mld USD, czyli o 13% mniej niż w czwartym kwartale 2000 r. Największe spadki firma odnotowała na rynkach rozwijających się – 26%. Firma zwolniła w IV kwartale 4,4 tys. pracowników. W całym ub. roku Xerox zwolnił 13,6 tys. osób. Firma zredukowała ponadto zadłużenie – o 25% w stosunku do roku 2000. Obecnie wynosi ono 4,1 mld USD.

W komentarzu do wyników za IV kwartał, przedstawiciele Xeroxa podkreślają, że firmie udało w czwartym kwartale osiągną zwiększenie marż brutto, zmniejszenie kosztów sprzedaży, zarządu iadministracyjnych oraz ograniczenie zapasów do najniższego poziomu w historii firmy a także osiągnąć sprawniejsze windykowanie należności.