Zysk netto grupy Netii w III kwartale spadł do 22,83 mln zł

W ubiegłym roku wynik netto grupy Netia w trzecim kwartale wyniósł 44,71 mln zł. Obecnie grupa Netia wykazała 22,83 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2005 roku 230,34 mln zł, w porównaniu do 220,34 mln zł w roku ubiegłym.

Wynik netto za trzeci kwartał okazał się nieco gorszy od oczekiwań rynkowych - analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku na poziomie 23,25-26,00 mln zł.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale na poziomie grupy wyniósł 25,79 mln zł wobec 29,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Od początku bieżącego roku grupa Netia miała 71,28 mln zł zysku netto wobec 113,53 mln zł zysku rok wcześniej. Obroty wzrosły o 4% do odpowiednio 670,5 mln zł wobec 643,41 mln zł w roku ubiegłym.

Liczba linii dzwoniących zmalała: wyniosła 419.225 linii na dzień 30 września br. w porównaniu do 426.523 linii na ten sam dzien w roku ubiegłym.

Wzrosła natomiast liczba linii biznesowych o 4% do 150.853 na dzień 30 września 2005 roku, z poziomu 145.499 linii w roku ubiegłym.

W efekcie udział biznesowych linii dzwoniących w całkowitej liczbie linii dzwoniących wzrósł do 36,0% z poziomu 34,1% na dzień 30 września 2004 roku.