Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zysk i strata Dialogu

Zyski operacyjne Dialogu S.A., spółki telekomunikacyjnej zależnej od KGHM, za trzy kwartały 2004 roku wyniosły 53,42 mln zł, co stanowi wzrost o 68%. Rok wcześniej były one o 22 mln zł niższe. Dialog odnotował jednak stratę netto w wysokości 18,07 mln zł. KGHM Polska Miedź zamierza docelowo wyjść z inwestycji telekomunikacyjnych.

Na stratę netto istotny wpływ miała działalność finansowa. Strata na niej wyniosła 71,48 mln zł. "Powodem tego jest nadal utrzymujący się wysoki poziom obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia korporacyjnego" - napisano w komentarzu.

Niemniej wyniki Dialogu poprawiły się wyraźnie. Przychody firmy wyniosły w okresie trzech kwartałów br. 331,59 mln zł, wobec 287,50 mln zł rok wcześniej. Dialog ma 675 tys. linii wybudowanych i 429 tys. linii dzwoniących.