Zysk i strata Dialogu

Zyski operacyjne Dialogu S.A., spółki telekomunikacyjnej zależnej od KGHM, za trzy kwartały 2004 roku wyniosły 53,42 mln zł, co stanowi wzrost o 68%. Rok wcześniej były one o 22 mln zł niższe. Dialog odnotował jednak stratę netto w wysokości 18,07 mln zł. KGHM Polska Miedź zamierza docelowo wyjść z inwestycji telekomunikacyjnych.

Na stratę netto istotny wpływ miała działalność finansowa. Strata na niej wyniosła 71,48 mln zł. "Powodem tego jest nadal utrzymujący się wysoki poziom obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia korporacyjnego" - napisano w komentarzu.

Niemniej wyniki Dialogu poprawiły się wyraźnie. Przychody firmy wyniosły w okresie trzech kwartałów br. 331,59 mln zł, wobec 287,50 mln zł rok wcześniej. Dialog ma 675 tys. linii wybudowanych i 429 tys. linii dzwoniących.