Zysk Novella

Przychód firmy w III kw. finansowym wyniósł 282 mln USD, a zysk netto blisko 10 mln USD. Poprawę wyników Novell zawdzięcza m.in. wzrostowi sprzedaży w Europie.

W tym samym okresie ub. r. Novell zanotował przychód na poziomie 249 mln USD. Poprawę wyników firma zawdzięcza wzrostowi sprzedaży w Europie i kilku dużym kontraktom na rynku amerykańskim. Ponad 73% obrotu firmy stanowiły przychody ze sprzedaży oprogramowania. Wzrosło m.in. zainteresowanie sztandarowymi produktami – NetWare i GroupWise. Mniejszy niż zakładano jest wciąż przychód z usług konsultingowych.

Pierwsze trzy kwartały finansowe Novell zamknął 834 mln USD i 155 mln USD straty netto. Na koniec kwartału firma zatrudniała blisko 6,4 tys. pracowników.