Żyjemy w rewolucyjnych czasach

Van Dusseldorp&Partners ocenia drugą internetową rewolucję w Europie - współczynnik penetracji łączy DSL i dostępu kablowego (dostępu szerokopasmowego) wśród użytkowników domowych wzrośnie 44-krotnie do końca przyszłego roku w stosunku do roku 1999.

W raporcie przygotowanym wspólnie z firmą Screen Digest, firma Van Dusseldorp&Partners przewiduje, że liczba użytkowników modemów kablowych i łączy DSL w Europie do 2003 roku osiągnie 18 mln. Obecnie wskaźnik penetracji modemów kablowych i łączy DSL w gospodarstwach domowych sięga 1,79%. Oznacza to trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich trzech lat (w 1999 roku wynosił on 0,48%).

Przed nami jednak najbardziej dramatyczny wzrost - w 2003 roku penetracja powinna sięgnąć 21%, co oznacza 44-krotny wzrost w stosunku do roku 1999. Jak podkreślają autorzy raportu, jakkolwiek pierwszy krok w dostarczaniu usługi szerokopasmowego dostępu poczynili operatorzy sieci telewizji kablowych, to jednak to do DSL należeć będzie przyszłość. Choćby ze względu na skalę: w 1999 roku w UE działało 180 mln stacjonarnych linii telefonicznych podczas gdy abonentów telewizji kablowej było około 45 mln. Według autorów raportu, w 2002 roku większość europejskich operatorów alternatywnych będzie musiało uruchomić usługi DSL celem konkurowania z narodowymi telekomami. Osiągnięcie przez technologię DSL przewagi rynkowej jest zdaniem autorów raportu kwestią czasu, i to najbliższego: na koniec 2003 roku według Van Dusseldorp & Partners około 70% domowych użytkowników szerokopasmowych będzie korzystało z łączy DSL.

Najszybciej technologia upowszechnia się w Niemczech, które jako pierwsze miały usługodawców DSL. Już w 2000 roku w Niemczech było około 400 tys. użytkowników DSL i tylko ok. 1000 posiadaczy modemów kablowych. Drugi pod względem wielkości rynek francuski miał wówczas ok. 60 tys. użytkowników DSL i 122 tys. użytkowników Internetu dostarczanego po sieciach kablówek. W 2003 roku w Niemczech będzie ok. 5 mln użytkowników DSL, podczas gdy we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii będzie po około 1 mln użytkowników DSL. W sumie w Unii Europejskiej będzie 18,8 mln użytkowników szerokopasmowego Internetu (kablowego lub DSL), z czego 13,3 mln będą to użytkownicy DSL.

Ponadto, zdaniem autorów raportu, przewagę osiągną dostawcy całego spektrum usług, a więc nie tylko samego dostępu (stałego i bezprzewodowego) ale i zawartości dostatecznie ponętnej dla posiadaczy szerokiego pasma, pozwalającej wykorzystać jego możliwości. W chwili obecnej nie widzą też firmy, która byłaby w stanie świadczyć samotnie tego typu zintegrowane usługi dla publiczności pan-europejskiej. Potrzebne będą i powinny więc rodzić się partnerstwa.