Życie emigranta wg badań PBI

PBI zaprezentowało wyniki drugiej edycji badania "Emigranci" przedstawiającej aspekty emocjonalne życia na emigracji, perspektywy powrotu rodaków do Polski oraz stosunek do światowego kryzysu.

Celem raportu "Emigranci" opracowanego przez PBI jest przedstawienie wszechstronnego wizerunku Polaków żyjących na emigracji w wybranych krajach europejskich. Badanie przeprowadzone zostało za pośrednictwem ankiety wyświetlanej internautom odwiedzającym zza granicy strony internetowe: Gazeta.pl, Interia.pl, Onet.pl oraz WP.pl.

Pierwsza edycja badania (zrealizowana w październiku 2007 i przedstawiona na konferencji mediaStandard 2008) charakteryzowała polskich emigrantów jako konsumentów oraz odbiorców polskojęzycznych mediów. Tegoroczna edycja skupiła się na poznaniu aspektów emocjonalnych życia na emigracji, codziennych problemów, aspiracji, tęsknot oraz perspektyw powrotu do rodzinnego kraju.

Z badania wynika, że 43% respondentów przebywa za granicą krócej niż 3 lata. Większość respondentów to osoby młode, w wieku między 21 a 35 rokiem życia. Czterech na dziesięciu emigrantów przebywa za granicą z rodziną.

Mimo, iż wykształcenie co najmniej średnie zadeklarowało 90% badanych, niemalże połowa wykonuje na obczyźnie prace fizyczne, a co czwarty pracuje jako specjalista lub przedstawiciel kadry wysokiego szczebla. Co piąty emigrant (19%) uczy się lub studiuje, prowadzi dom albo aktualnie szuka pracy. W sumie 81% emigrantów pracuje zarobkowo.

Wśród powodów wyjazdu z kraju najczęściej wymienia się: poznanie świata i nowych ludzi (30%), zarobienie pieniędzy na konkretny cel (30%) oraz chęć znalezienia pracy (28%).

Zdecydowana większość respondentów odczuła na emigracji poprawę sytuacji materialnej, ponad 2/3 badanych przyznało, że obecnie starcza im na wszystkie bieżące wydatki (przed wyjazdem było to 12%), wielu z nich gromadzi także oszczędności. Sytuacja materialna nie stanowi jednak dla nich priorytetu. Wartości, na których najbardziej zależy emigrantom to szczęście rodzinne (40%), udane życie osobiste (37%), własne mieszkanie (32%) oraz zdrowie (30%).

Badani przez PBI respondenci w większości czują się na emigracji dobrze, są zadowoleni z warunków życia, sytuacji finansowej oraz relacji z innymi osobami. Najbardziej pozytywny stosunek mają do osób lokalnej narodowości, co ciekawe: najmniej sympatyzują z rodakami na emigracji.

Emigranci deklarują, że interesuje ich sytuacja w Polsce, 44% śledzi doniesienia polityczne, co trzeci obserwuje informacje gospodarcze (34%), oraz wieści z miejsca zamieszkania przed wyjazdem (33%). 2/3 badanych ogląda polskojęzyczne kanały telewizyjne, a ponad połowa czyta polskojęzyczną prasę oraz słucha radia.

Życie emigranta wg badań PBI

Korzystanie z mediów polskojęzycznych

Niemalże każdy badany tęskni za kimś lub czymś z Polski. Dla 66% jest to rodzina, dla ponad połowy (51%) - przyjaciele, a dla co czwartego - produkty spożywcze.

Życie emigranta wg badań PBI

Czy jest coś w Polsce, za czym szczególnie tęsknisz?

Co trzeci badany planuje pozostać za granicą na stałe. Najwięcej wśród osób, które deklarują chęć powrotu znajduje się w grupie, przebywającej na emigracji w Irlandii. Powrót planują najczęściej respondenci przebywający krótko na emigracji oraz słabo znający lokalny język.

Metodologia: Wywiady zrealizowano poprzez ankiety internetowe (web survey). Zaproszenia do badania wyświetlano osobom, które odwiedzały zza granicy strony internetowe Onet.pl, WP.pl, Interia.pl oraz Gazeta.pl. Osoby te identyfikowano na podstawie numerów IP połączenia internetowego. Dodatkowo poproszono badanych o potwierdzenie kraju zamieszkania. Badanie objęło osoby, które mieszkają od co najmniej trzech miesięcy w jednym z 11 krajów Europy Zachodniej. Kraje wybrano na podstawie liczby odwiedzin, tak aby uzyskać co najmniej 300 wywiadów na kraj. Ankiety zebrano w dniach 3-17 grudnia 2008 roku. Łącznie przeankietowano 20 006 osób.