Zwolnione pasma dla GSM i UMTS

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty poinformował o sukcesywnym zwalnianiu częstotliwości wcześniej wykorzystywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej – będą one wykorzystane przez sieć komórkową GSM oraz UMTS.

Przypomnijmy, że w 2002 roku zawarte zostało porozumienie między MON a prezesem URTiP dotyczące powołania zespołu do analiz i przeglądu częstotliwości wykorzystywanych przez użytkowników wojskowych i cywilnych. Zadecydowano, że MON zwolni w ciągu kolejnych lat 11 grup częstotliwości z różnych zakresów.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. wojsko zwolniło ostatnią grupę częstotliwości GSM 1800 MHz oraz kolejną grupę częstotliwości dla potrzeb UMTS. Tym samym doszło do uwolnienia pasma GSM 1800 MHz dla użytkowników cywilnych, powstały także nowe możliwości rozwoju sieci i usług telekomunikacji mobilnej trzeciej generacji.

Zdaniem Prezesa URTiP należy rozpocząć dyskusję na temat sposobu wykorzystania wolnych zasobów częstotliwości dla telefonii komórkowej w standardzie GSM 1800 MHz i UMTS.