Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zwolniona kadra WP chce odszkodowania

Dyrektor sprzedaży oraz dyrektor personalna Wirtualnej Polski, którzy kilka tygodni temu zostali zwolnieni dyscyplinarnie ze spółki, złożyli przeciwko niej pozew w sądzie pracy w Gdańsku. Uważają, że ich zwolnienia to efekt gry wpływów w WP.

Informację podała Gazeta Wyborcza. Zarówno Michał Dzienisz, dyrektor sprzedaży WP jak i Renata Matyjasik, dyrektor personalna zostali zwolnieni "z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych". Oboje twierdzą, że zarzuty są bezpodstawne, więc postanowili dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Wnioski zostały złożone w gdańskim sądzie przeciwko spółce oraz jej zarządcy, który w tej chwili sprawuje pieczę nad przedsiębiorstwem.

Michał Dzienisz twierdzi, że zwolnienia to element gry wpływów w WP - jego zdaniem odeszli ludzie, którzy byli związani z Markiem Borzestowskim, prezesem WP, a co więcej inspiratorami tej decyzji byli mniejszościowi akcjonariusze.

Udziałowcy mniejszościowi zaprzeczają, jakoby mieli stać za ostatnimi zwolnieniami. Jednocześnie wskazują, że w lutym br., kiedy zwolnienia objęły kilkanaście osób, nie towarzyszył temu wydarzeniu taki szum. Ich zdaniem realizowana jest polityka rozwojowa spółki.

O tym, co dzieje się w WP pisaliśmy w tekście:

http://www.internetstandard.pl/news/68643.html

Więcej o decyzjach ostatniego walnego zgromadzenia spółki:

http://www.internetstandard.pl/news/68971.html