Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zwiększają się wydatki na reklamę

Rynek reklamy ma się coraz lepiej. W trzecim kwartale br. nastąpił kolejny wzrost wydatków na promocję. Według analityków z Nielsen Monitor-Plus, którzy badają rynek amerykański, minione trzy miesiące upłynęły pod znakiem 5,7% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wyniki są coraz bardziej optymistyczne – wskazuje Nielsen Monitor-Plus. Trzeci kwartał br. przyniósł największy wzrost w wydatkach na reklamę w USA. Dla porównania wyniki z pierwszego kwartału były dość umiarkowane. Wtedy wskaźnik wzrostu zatrzymał się na 1,5%. Drugi kwartał br. okazał się już o wiele lepszy. Wskaźnik podwyższył się do 3,6%. Obecne wyniki – czyli wzrost o 5,7% są najlepszym wynikiem w tym roku. Tym samym minione 9 miesięcy 2003 roku zakończone zostało ogólnym wzrostem na poziomie 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Kondycja rynku reklamy, w tym internetowej ma się coraz lepiej. Przypomnijmy, że badania wykonane przez PricewaterhouseCoopers oraz Interactive Advertising Bureau wskazały również na zwiększenie przychodów z tytułu marketingu w Sieci. W porównaniu z ubiegłym rokiem w mionionym półroczu nastąpił 10,5% wzrost w wysokości przychodów z e-reklamy.

Amerykańscy analitycy sugerują, że rynek internetowy wchodzi po woli w fazę drugiej świetności (więcej na ten temat:http://www.internetstandard.pl/news/60990.html ).

Z badań Nielsen Monitor-Plus wynika dodatkowo, że przybyła liczba ogłoszeń w telewizji kablowej oraz lokalnych, amerykańskich magazynach. Spadł natomiast udział reklamy w radiu (spadek o 0,8%) oraz reklamie zewnętrznej (spadek o 1,6%).