Zwiększa się popyt na e-reklamę

Zapotrzebowanie na reklamę internetową wzrasta, co związane jest m.in. z ogólnym polepszeniem na rynku reklamowym – wynika z sondażu przeprowadzonego przez MediaPost i InsightExpress wśród kupujących i planujących kampanie reklamowe.

Jak podaje badanie, popyt na reklamę wciąż się zwiększa. 39% ankietowanych stwierdziło, że zauważyło duży bądź średni wzrost zainteresowania promocją produktów czy usług. 43% jest zdania, że zapotrzebowanie utrzymało się na tym samym poziomie co w zeszłym roku, a jedynie 18% badanych zauważyło spadek.

Wyniki badania potwierdzają ogólną tendencję wzrostową. Analizy prowadzone przez Nielsen Monitor-Plus i TNS Media Intelligence/CMR wykazały, że zyski z reklam w pierwszej połowie 2003 roku zwiększały się. Analitycy biorący udział w konferencji Television Bureau of Advertising są zdania, że trend zwyżkowy będzie obserwowany nadal, również przez cały 2004 rok.

Zdecydowanie bardziej znaczący wzrost dotyczy reklamy internetowej oraz reklamy w telewizji kablowej. Ponad połowa ankietowanych w sondażu wykonanym przez MediaPost i InsightExpress stwierdziła, że popyt na promocję w tych mediach zwiększył się znacząco.

Sytuacja reklamy radiowej i zewnętrznej (outdoor) jest również dobra. Natomiast spadek popytu na promocję dotyczy prasy.