Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zwalnia rynek mikroelektroniki

Raport Semiconductor Industry Association stwierdził spadek wartość światowego rynku mikroprocesorów.

Wartość tego rynku wyniosła w czerwcu 2001 r. 11,6 mld USD, czyli 9% mniej niż w maju i aż o 31% mniej niż w czerwcu 2000 r. Przedstawiciele grupującej 90% amerykańskich producentów Semiconductor Industry Association tradycyjnie kładą to na karb zwolnienia wzrostu gospodarczego i słabości w sektorach informatycznym i telekomunikacyjnym.

Raport stwierdza znaczne regionalne zróżnicowanie procesu kurczenia się rynku mikroelektroniki. Najgorzej wypada rynek amerykański, którego wartość zmalała w stosunku do roku 2000 o 45%, podczas gdy europejskiego o 27% a azjatyckiego o 25%. W czerwcu 2001 r. zaś amerykański skurczył się o 13%, a europejski o 6%.

Z krajów wysoko uprzemysłowionych najlepiej wygląda sytuacja na rynku japońskim, który dotknął 20-proc. spadek wartości (6% w czerwcu).

<i>Źródło: Wall Street Journal </i>