Zwalnia rynek mikroelektroniki

Raport Semiconductor Industry Association stwierdził spadek wartość światowego rynku mikroprocesorów.

Wartość tego rynku wyniosła w czerwcu 2001 r. 11,6 mld USD, czyli 9% mniej niż w maju i aż o 31% mniej niż w czerwcu 2000 r. Przedstawiciele grupującej 90% amerykańskich producentów Semiconductor Industry Association tradycyjnie kładą to na karb zwolnienia wzrostu gospodarczego i słabości w sektorach informatycznym i telekomunikacyjnym.

Raport stwierdza znaczne regionalne zróżnicowanie procesu kurczenia się rynku mikroelektroniki. Najgorzej wypada rynek amerykański, którego wartość zmalała w stosunku do roku 2000 o 45%, podczas gdy europejskiego o 27% a azjatyckiego o 25%. W czerwcu 2001 r. zaś amerykański skurczył się o 13%, a europejski o 6%.

Z krajów wysoko uprzemysłowionych najlepiej wygląda sytuacja na rynku japońskim, który dotknął 20-proc. spadek wartości (6% w czerwcu).

<i>Źródło: Wall Street Journal </i>