Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zrzutka na Firefoxa

Przedstawiciele Mozilla Foundation poinformowali, iż od momentu rozpoczęcia kampanii zbiórki pieniędzy na cele marketingowe przeglądarki Firefox 1.0, od blisko 10 tysięcy darczyńców spłynęło ponad 250 tysięcy USD. Pieniądze te zostaną przeznaczone na promowanie finalnej wersji przeglądarki, której premierę wyznaczono na 9 listopada.

Ogłoszona dwa tygodnie temu kampania, miała na celu zbiórkę pieniędzy na fundusz marketingowy, z przeznaczeniem na wykupienie całostronicowej reklamy przeglądarki Firefox 1.0 w The New York Times. Pierwotnie zakładano datki w wysokości 30 USD od 2500 osób.

W ciągu pierwszych trzech dni, udało się uzbierać 100 tysięcy USD, co wystarczyło na wykupienie wspomnianej reklamy. Cała kampania zaowocowała jednak uzbieraniem o wiele wyższej sumy - 250 tysięcy USD od ponad 10 tysięcy osób. Reszta pieniędzy zostanie przeznaczona na promocję finalnej wersji Firefoxa 1.0, której premierę wyznaczono na 9 listopada. Jak podkreśla David Hallowel, rzecznik Mozilla Foundation, osiągnięty wynik wskazywać może na duże zainteresowanie Firefoxem oraz oddanie entuzjastów tego produktu.

Mozilla Foundation wyznacza już sobie kolejne cele. Początkowo zakładano, iż finalna wersja Firefoxa 1.0 zostanie pobrana w 10 milionach kopii w ciągu pierwszych 100 dni. Uznano jednak, że jest to cel zbyt łatwy do osiągnięcia - okres 100 dni zamieniono zatem na 10 dni.