Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zróżnicowany wzrost telekomunikacji

Według raportu firmy PMR, w latach 2005-2008 rynek telekomunikacyjny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) będzie rosnąć w tempie 7% rocznie. Jednocześnie między poszczególnymi krajami regionu będą występować duże różnice w tempie rozwoju.

Według raportu "Telekomunikacja w Rosji i krajach Europy Środkowo-Wschodniej 2005-2008. Trendy", przygotowywanego przez firmę konsultingowo-analityczną PMR, rynek telekomunikacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej (opracowanie dotyczy Polski, Węgier, Rosji i Czech) wzrośnie w ciągu najbliższych czterech lat o ponad 11 mld euro, do 51 mld euro w 2008 r. Rynek będzie rozwijać się w przeciętnym rocznym tempie 7%. To mniejszy wzrost, niż w przeszłości (w latach 2002-2004 średnia roczna stopa wzrostu wynosiła 12%), ale zarazem wyższy niż wzrost rynku w Europie Zachodniej.

Według raportu, Rosja już obecnie ma największy rynek telekomunikacyjny wśród państw regionu, a w najbliższych latach jej przewaga w tym zakresie nad innymi państwami regionu jeszcze wzrośnie. W latach 2005-2008 to właśnie rynek rosyjski odnotuje największą dynamikę (przeciętna roczna stopa wzrostu będzie bliska 10%), podczas gdy Polska, Czechy i Węgry będą przeciętnie zwiększać wartość swoich rynków w tempie poniżej 5% rocznie.

Zróżnicowany wzrost telekomunikacji

Rys. 1 Prognozy wzrostu na rynkach telekomunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Oto inne czynniki wzrostu rynku telekomunikacyjnego według PMR:

@ Telefonia komórkowa, która będzie się dynamicznie rozwijać w latach 2005-2006, zwłaszcza w Rosji i w Polsce, potem rozwój tego sektora ulegnie spowolnieniu.

@ Rozwój telefonii stacjonarnej - na rynku rosyjskim.

@ Usługi szerokopasmowego dostępu do Internet, będą najszybciej rosnącym segmentem środkowoeuropejskiego rynku telekomunikacyjnego. Jednak udział w łącznej wartości rynku pozostanie mały.

Rozwój rynku usług szerokopasmowych w Europie Środkowo-Wschodniej będzie głównie rezultatem dynamicznej ekspansji usług opartych na technologii DSL. Technologia ta będzie silnie promowana przez operatorów dominujących we wszystkich krajach regionu oprócz Rosji.

Według raportu, najważniejszymi trendami na środkowoeuropejskim rynku telekomunikacyjnym w ciągu najbliższych czterech lat będą:

@ Na rynku stacjonarnym: niewielkie spadki penetracji oraz wartości rynku w Czechach, Polsce i na Węgrzech; dynamiczny wzrost penetracji i wielkości rynku w Rosji; coraz silniejsza konkurencja; rosnące znaczenie operatorów wirtualnych.

@ Na rynku komórkowym: kontynuacja wzrostu, jednak tempo wzrostu będzie spadać. Do 2008 r. wszystkie cztery rynki komórkowe w regionie osiągną nasycenie w okolicach 100%. W pewnym stopniu rynek komórkowy zacznie być napędzany rosnącą popularnością tzw. usług dodanych, jak np. multimedia i gry na komórkę, jednak do 2008 r. przychody operatorów z tego typu usług nie będą na tyle duże, aby miało to wpływ na rezultaty całej branży.

@ W sektorze transmisji danych, dzierżawy łączy i usług internetowych: popularność usług szerokopasmowych będzie w dalszym ciągu rosnąć, najsilniejszą pozycję będzie miała technologia DSL. Pomiędzy poszczególnymi krajami regionu będą tutaj jednak występować znaczące różnice: w ciągu najbliższych czterech lat zwłaszcza Rosja będzie się rozwijać w inny sposób w porównaniu z pozostałymi trzema krajami - w Rosji większą popularność zdobędą bezprzewodowe rozwiązania dostępu do Internetu.

Według raportu PMR, w ostatnich latach głównymi motorami wzrostu rynku telekomunikacyjnego w regionie CEE były telefonia GSM oraz, w pewnym stopniu, rosyjski rynek stacjonarny. Taka sytuacja utrzyma się w najbliższej przyszłości, jednak w dłuższej perspektywie czasowej analitycy PMR przewidują pojawienie się nowych czynników napędzających wzrost rynku.