Zostań komputerowym samoukiem

Advanced Grapher

Zostań komputerowym samoukiem

Rozbudowana aplikacja rysująca wykresy funkcji. Potrafi obliczyć miejsca zerowe i ekstrema (wartość minimalną i maksymalną funkcji). Gotowe wykres można zapisać w pliku graficznym i wykorzystać później np. w prezentacji PowerPointa.

Pobierz plik

3D World Map

Zostań komputerowym samoukiem

Trójwymiarowa mapa świata dostarczająca wielu ciekawych informacji o naszej planecie. Zawiera dane o 269 państwach i regionach, pozwala zlokalizować 30 tysięcy miast oraz obliczyć odległość pomiędzy dwoma punktami. Może również służyć jako wygaszacz ekranu. Wbudowany odtwarzacz plików MP3 może uruchamiać losową muzykę z wielu katalogów wskazanych przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość dostosowania programu do własnych upodobań - zmiana koloru planety, jasności tekstur, uruchomienie w trybie pełnoekranowym, zwykłym oknie lub oknie z funkcją przezroczystości.

Pobierz plik

Edytor wzorów

Pozwala tworzyć wzory matematyczne zgodne ze standardem opisu dokumentów matematycznych, które mogą być wstawiane do tekstowych dokumentów MS Word, na strony WWW lub do systemu LaTeX. Oferuje kilkadziesiąt gotowych przykładów. Można również zapisać wzór jako grafikę w formacie BMP, GIF lub WMF.

Pobierz plik

Testy gimnazjalne - Matematyczno-przyrodnicze

Zostań komputerowym samoukiem

Program dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Sześć rozbudowanych testów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych obejmuje pełen zakres materiału z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i astronomii. Każdy test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, dotyczących wszystkich wymienionych dziedzin.

Pobierz plik

Testy maturalne - Biologia

Zostań komputerowym samoukiem

Zawartość tematyczna programu to genetyka, 5 królestw organizmów świata ożywionego, fizjologia z biochemią, ekologia, ewolucjonizm. Program zawiera 20 testów, w których zebrano łącznie 800 pytań. Pytania wyposażone są w komentarze i uzasadnienia poprawnych odpowiedzi. Wraz ze zbiorem rysunków, schematów i ilustracji stanowią doskonałą powtórkę przed egzaminem dojrzałości.

Pobierz plik

Więcej programów z tej dziedziny znajdziesz w katalogu tematycznym EDUKACJA: NAUKI ŚCISŁE