Zniżki telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

TP SA nadal udziela 50-proc. rabatów na usługi telekomunikacyjne osobom niepełnosprawnym.

Zniżka wynosi 50 proc. ceny za przyłączenie do sieci telefonicznej TP SA i 50 proc. za abonament miesięczny. Telekomunikacja Polska SA utrzymała rabaty pomimo zmiany Prawa Telekomunikacyjnego, obowiązującego od stycznia 2001 r. Nowe prawo nie nakłada na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku przyznawania ulg.

Rabaty dotyczą podstawowej usługi telefonicznej (dostęp analogowy) i jednej linii telefonicznej. Zgodnie z cennikiem TP SA osoby niepełnosprawne mogą korzystać z Pakietu standardowego lub oszczędnego.

Z ulgi w opłatach za usługi telefoniczne mogą korzystać niepełnosprawni z uszkodzeniem wzroku, słuchu lub mowy albo ich prawni opiekunowie. Podstawą do udzielenia upustu jest orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

Rabaty przyznaje się w przypadku uszkodzenia wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności (dawniej I grupa inwalidzka) z przyczyn "O" (symbol oznaczenia osoby z uszkodzeniem wzroku), uszkodzenia słuchu lub mowy - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dawniej I i II grupa inwalidzka) z przyczyn "L" (symbol oznaczenia osoby z uszkodzeniem słuchu lub mowy) i w przypadku zastosowania przez zespół orzekający łamanego kodu przyczyny niepełnosprawności - jeżeli występuje w nim przyczyna niepełnosprawności "O" lub "L".