Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Znajomości zawierane przez internet, czyli badanie "Seks w internecie"

51% interneutów wykorzystuje sieć do zawierania nowych znajomości. Choć 89% osób ujawnia przy tym choć jedna ze swoich danych osobowych, zazwyczaj imię, to jednak większość jest ostrożna. Jedynie 6% internautów ujawniło je wszystkie.

Ukazały się najnowsze wyniki badań prof. Z. Izdebskiego "Seks w Internecie", zrealizowanego przez TNS OBOP na zlecenie firmy Schering Polska.

Wynika z nich, że większość internautów - bo aż 70% - nigdy nie ujawniło swojego adresu zamieszkania. 64% osób nie podało numeru swojego telefonu stacjonarnego, 62% nie pokazało swojego zdjęcia, a 58% nie podało nazwiska.

Najczęściej internauci ujawniają swoje imię - nie podało go jedynie 14% przebadanych internautów, numer telefonu komórkowego - nie ujawniło go 43% internautów, adres e-mailowy - nie podało go 31% badanych.

Znajomości zawierane przez internet, czyli badanie "Seks w internecie"

Ujawnianie danych personalnych

Internet, dzięki anonimowości użytkowników, sprzyja podawaniu fałszywych danych. Internauci najczęściej kłamią podając swój wiek, co zrobił przynajmniej raz co drugi badany. 42% osób podaje też fałszywe miejsce zamieszkania, 35% fałszywie opisuje swój wygląd, a 29% zmyśla opowiadając o swoich zainteresowaniach.

Internauci rzadko podają nieprawdziwe informacje odnośnie swojej orientacji seksualnej - robi tak 11%. Nieco częściej nieszczerzy w tej kwestii są mężczyźni niż kobiety (17% vs. 9%).

Młodsi internauci w wieku 15-19 lat rzadziej od starszych ujawniają swoje dane osobowe. Częściej natomiast kłamią, szczególnie odnośnie swego wieku i wizerunku, a także wykształcenia, zainteresowań i miejsca zamieszkania.

Znajomości zawierane przez internet, czyli badanie "Seks w internecie"

Podawanie fałszywych danych personalnych

Po ujawnieniu swoich danych jedynie zaledwie 2% internautów zawierających nowe znajomości w sieci doświadczyło przykrych konsekwencji. Nominalnie jest to jednak aż 60 tys. osób - przypomniał Zbigniew Izdebski, autor badania. Jak życie pokazuje, te przykre konsekwencje mogą mieć różny charakter, od nieszkodliwych po zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego częściej powinniśmy podejmować programy edukacyjne dotyczące potrzeby bezpiecznego korzystania z Internetu - skomentował.

W badaniu wzięło udział 510 internautów, którzy korzystają z czatów i/lub komunikatorów.