Znacznie taniej, ale jest

Za 24 mln zł Elektrim obejmie 75% akcji portalu Poland.com. Zgodnie z przewidywaniami jego cenę poważnie obniżono w stosunku do umowy z września 2000 r.

Umowę inwestycyjną zawarto wczoraj. Elektrim obejmie nową emisję akcji (57%) portalu za swoje wierzytelności o wartości 18,7 mln zł. Następnie odkupi od MCI Management za 5,6 mln zł 18-proc. pakiet akcji Poland.com, co da mu w sumie zakładany docelowo w umowie 75-proc. udział w portalu. Pozostałe 25% akcji pozostaną w posiadaniu wrocławskiego funduszu.

„Umowa zakłada pozostanie dwóch akcjonariuszy w portalu. Akcje, które sprzedamy Elektrimowi będziemy musieli odkupić od pozostałych udziałowców” - mówi prezes MCI Tomasz Czechowicz. Fundusz zatem nie odnotuje doraźnie zysku z transakcji z Elektrimem w stosunku do dotychczas zainwestowanych kapitałów: ok. 4 mln zł. „Rynkowa wycena portalu daje nam jednak ponad 100% zwrotu z tej inwestycji” - twierdzi Tomasz Czechowicz.

Partnerzy zobowiązują się do dalszych inwestycji w Poland.com, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Na pytanie o potrzeby finansowe portalu Tomasz Czechowicz odpowiada tylko: „Będzie to uzależnione od modelu integracji Poland.com z usługami ISP. Negocjujemy teraz z Elektrimem budżet tej operacji”.

Umowa inwestycyjna, w stosunku do szacunków z jesieni zeszłego roku, zredukowała wartość portalu czterokrotnie: 128 mln zł w stosunku do 32 mln zł. Zmiana sytuacji na rynku internetowym skłoniła w lutym 2001 r. Elektrim do wycofania się z umowy. Ponad miesiąc trwało renegocjowanie jej warunków. Wedle nieoficjalnych informacji, merytoryczne porozumienie zawarto stosunkowo szybko, długo natomiast trwało formalne dopracowywanie szczegółów. Można to wiązać z wewnętrznymi kłopotami Elektrimu: zarządowi, który negocjował z MCI, do wtorku 27 marca groziło odwołanie.

W tym czasie sytuacja finansowa Poland.com stawała się coraz trudniejsza i zaczęło mu grozić bankructwo. „Dzięki pozyskaniu takiego partnera jak Elektrim portal ma teraz stabilną sytuację finansową i widoki na realizację strategii portalu ISP” - mówi Edyta Jaroszkiewicz z MCI. Dodaje także, że wszystkie operacje, które przewiduje umowa inwestycyjna zostaną zrealizowane w ciągu 2-3 tygodni.