Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Znaczek Orange zastąpi logo Telekomunikacji Polskiej

Niebawem część produktów Telekomunikacji Polskiej zapewniających dostęp do internetu i oferty dla klientów biznesowych będzie sprzedawanych pod marką Orange.

Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że na podstawie umowy licencyjnej między Telekomunikacją Polską i Orange (obie spółki należą do Grupy TP) Telekomunikacja Polska zyska prawa do sprzedawania swoich produktów pod marką Orange. Na zmianę logotypu spółka daje sobie rok.

"Dzięki wzmocnieniu współpracy z Grupą Orange klienci będą mogli korzystać z nowych, innowacyjnych produktów i usług bazujących na nowoczesnych technologiach" - twierdzi Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej.

Opłata licencyjna za użycie marki Orange wyniesie 1,6 proc. przychodów operacyjnych uzyskanych ze sprzedaży produktów sprzedawanych pod tą marką. Umowa została zawarta na 10 lat z możliwością przedłużenia.