Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmieniające się media

Dynamika treści, spersonalizowana pod użytkownika, stała się naturalna i codzienna. Nie budzi zdziwienia nawet na ekranie telewizora.

Autor: Jakub Chmielewski, SIEM Engineer, AHPS SIEM Team, Atos IT Services

Dziś trzymając w jednej ręce pilota, drugą uzbrajamy w urządzenie mobilne, pozwalające dzielić się z przyjaciółmi komentarzem, a nawet wpływać na treść programu. Standardem staje się operowanie na dwóch ekranach, zamiast jednego. Tym drugim jest smartfon. Obowiązkowym zaś elementem – współdzielenie treści, doświadczeń i przyjemności. Koniecznie w towarzystwie reklamy, a jakże, spersonalizowanej.

Błąd popełnia jednak ten, kto traktuje social media zaledwie jako miejsce na reklamę. Bazując na strumieniu Twittera zbudowano system wykrywania zakłóceń transmisji telekomunikacyjnych. Wystarczyło skorelować utyskiwania użytkowników z ich lokacją. Czas zacząć traktować strumień user-contentu, jako swego rodzaju log systemowy gatunku ludzkiego. I użyć.

Dynamika treści, to także dynamika rynku. Google i Facebook, wraz z serwisami satelitami rozdają karty. Jest jednak sporo miejsca na innowację.