Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w zarządzie Wirtualnej Polski

W związku z nabyciem przez TP Internet większościowego pakietu akcji WP, dokonano zmian w zarządzie i radzie nadzorczej portalu.

Po trwających pół roku negocjacjach Wirtualna Polska pozyskała inwestora strategicznego - Telekomunikację Polską S.A.. W składzie zarządu i rady nadzorczej portalu nastąpiły w związku z tym zmiany.

W skład zarządu Wirtualnej Polski, oprócz prezesa Marka Borzestowskiego, wchodzą członkowie zarządu: Zenon Beker i Michał Paschalis - Jakubowicz.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej portalu został Ryszard Krauze, prezes Prokom Software SA. W skład rady weszli ponadto: Maciej Grabski; Zbigniew Krzysztoń, poprzednio sprawujący funkcję dyrektora Pionu Administracji TP SA oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej PTK; Piotr Kisiel, odpowiedzialny za strategię informatyczną w PTK Centertel oraz Wojciech Sak, dyrektor ds. finansów i administracji w TP S.A.