Zmiany w zarządzie Wirtualnej Polski

W związku z nabyciem przez TP Internet większościowego pakietu akcji WP, dokonano zmian w zarządzie i radzie nadzorczej portalu.

Po trwających pół roku negocjacjach Wirtualna Polska pozyskała inwestora strategicznego - Telekomunikację Polską S.A.. W składzie zarządu i rady nadzorczej portalu nastąpiły w związku z tym zmiany.

W skład zarządu Wirtualnej Polski, oprócz prezesa Marka Borzestowskiego, wchodzą członkowie zarządu: Zenon Beker i Michał Paschalis - Jakubowicz.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej portalu został Ryszard Krauze, prezes Prokom Software SA. W skład rady weszli ponadto: Maciej Grabski; Zbigniew Krzysztoń, poprzednio sprawujący funkcję dyrektora Pionu Administracji TP SA oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej PTK; Piotr Kisiel, odpowiedzialny za strategię informatyczną w PTK Centertel oraz Wojciech Sak, dyrektor ds. finansów i administracji w TP S.A.