Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w zarządzie PTC

Vivendi Universal oraz Deutsche Telekom wprowadziły swoich przedstawicieli do rady nadzorczej operatora sieci telefonii komórkowej Era.

Francuski holding Vivendi Universal wprowadził wczoraj do rady nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej dwóch członków. Michel Picot i Philippe Houdouin zastąpili w pełnieniu obowiązków członków zarządu PTC Jacka Walczykowskiego i Krzysztofa Stefanowicza, reprezentujących Elektrim.

Martin Schneider, reprezentujący Deutsche Telekom objął stanowisko dyrektora ds. strategii, marketingu i sprzedaży oraz został członkiem zarządu. Na początku lutego stanowisko to zwolnił Wojciech Płoski. Miejsce Martina Schneidera w RN PTC zajął Michael Lawrence z DT.