Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w zarządzie Bankier.pl S.A.

Magdalena Dulińska, Członek Zarządu Bankier.pl S.A. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i z końcem marca 2009 roku odejdzie ze spółki.

Magdalena Dulińska pracowała w Bankier.pl S.A. ponad 2 lata pełniąc w tym okresie funkcję Prawnika, Prokurenta oraz od czerwca 2008 roku funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar prawno-administracyjny, w tym za kwestie wynikające z publicznego statusu spółki.

"Cieszę się, że miałam możliwość dołączyć do zespołu Bankier.pl S.A. po publicznej emisji akcji w 2006 roku. Od tego czasu powstała Grupa Kapitałowa Bankier.pl, której w mojej ocenie największym zasobem jest kapitał ludzki" - mówi Magdalena Dulińska.

Spółka docelowo planuje zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za kwestie prawno-administracyjne w Bankier.pl S.A.

Szczególne podziękowania należą się za nieocenione wsparcie, którego udzieliła Spółce w czasie trwającego od czerwca 2008 procesu sprzedaży Bankier.pl - pełniąc w tym czasie funkcję członka zarządu - mówi prezes zarządu Joanna Kuzdak.