Zmiany w zarządzie Bankier.pl S.A.

Magdalena Dulińska, Członek Zarządu Bankier.pl S.A. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i z końcem marca 2009 roku odejdzie ze spółki.

Magdalena Dulińska pracowała w Bankier.pl S.A. ponad 2 lata pełniąc w tym okresie funkcję Prawnika, Prokurenta oraz od czerwca 2008 roku funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar prawno-administracyjny, w tym za kwestie wynikające z publicznego statusu spółki.

"Cieszę się, że miałam możliwość dołączyć do zespołu Bankier.pl S.A. po publicznej emisji akcji w 2006 roku. Od tego czasu powstała Grupa Kapitałowa Bankier.pl, której w mojej ocenie największym zasobem jest kapitał ludzki" - mówi Magdalena Dulińska.

Spółka docelowo planuje zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za kwestie prawno-administracyjne w Bankier.pl S.A.

Szczególne podziękowania należą się za nieocenione wsparcie, którego udzieliła Spółce w czasie trwającego od czerwca 2008 procesu sprzedaży Bankier.pl - pełniąc w tym czasie funkcję członka zarządu - mówi prezes zarządu Joanna Kuzdak.