Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w poczcie Gazeta.pl

Portal Agory dokonał zmian w swoim serwisie darmowej poczty elektronicznej. Zapowiada także wprowadzanie kolejnych funkcjonalności.

Portal Gazeta.pl uruchomił nowy serwis pocztowy po zmianach wizualnych i układu funkcji. Skrzynki nowej poczty mają adres [email protected], pojemność 20 MB, przyjmują wiadomości do 1,5 MB, dają możliwość ściągania poczty z innych kont do interfejsu Gazety.pl.

Poczta posiada też funkcje spam killera i autoresponder, dającą możliwość wstawiania losowych podpisów. Obecnie ze stron portalu dostępna jest wersja beta, wkrótce interfejs poczty zostanie uzupełniony o przeszukiwanie zgromadzonych wiadomości po treści i autorze a także książkę adresową.