Zmiany w metodyce Megapanelu

Najnowsze styczniowe wyniki Megapanelu zostaną przedstawione w oparciu o nową metodykę badania. Witryny, które nie są objęte audytem site-centric, zostaną poddane procesowi "ważenia behawioralnego", informuje w komunikacie Gemius. Co z tego wynika? Wiele witryn nie objętych audytem site-centric odnotuje spadek zasięgu o kilka punktów procentowych.

Decyzję o zmianie metodologii podjęła Rada Badania Megapanel PBI/Gemius.

Do tej pory procesowi ważenia behawioralnego były poddane jedynie witryny objęte audytem site-centric. "Proces ważenia behawioralnego polega w ich przypadku na korygowaniu zasięgów witryn obliczanych na podstawie danych panelowych o współczynniki korekcyjne wynikające z algorytmu real users." - podaje w komunikacie Gemius.

Ważenie behawioralne powoduje z reguły obniżenie zasięgu danej witryny o kilka punktów procentowych.

Witryny, które nie były objęte audytem site-centric, nie były także poddane procesowi ważenia behawioralnego, "gdyż brak było wiarygodnej metody obliczania współczynników korekcyjnych dla tych witryn", podaje Gemius. Ale w styczniowej fali badania ma się to zmienić.

Analizując wyniki badania Megapanel za ostanie 2 lata stwierdzono występowanie korelacji (współzależności) pomiędzy zasięgiem witryny a wartościami współczynników korekcyjnych dla witryn objętych audytem site-centric. Przyjęto, że współczynniki korekcyjne dla witryn nieobjętych audytem będą równe współczynnikom dla witryn o podobnych zasięgach, które są objęte audytem site-centric.

W wyniku wprowadzenia nowej metodyki wiele witryn nieobjętych audytem site-centric z czołówki Megapanelu straci kilka punktów procentowych zasięgu.

Więcej: blog Gemiusa

Czytaj również: Ile kosztuje audyt site-centric