Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w metodyce Megapanelu

Najnowsze styczniowe wyniki Megapanelu zostaną przedstawione w oparciu o nową metodykę badania. Witryny, które nie są objęte audytem site-centric, zostaną poddane procesowi "ważenia behawioralnego", informuje w komunikacie Gemius. Co z tego wynika? Wiele witryn nie objętych audytem site-centric odnotuje spadek zasięgu o kilka punktów procentowych.

Decyzję o zmianie metodologii podjęła Rada Badania Megapanel PBI/Gemius.

Do tej pory procesowi ważenia behawioralnego były poddane jedynie witryny objęte audytem site-centric. "Proces ważenia behawioralnego polega w ich przypadku na korygowaniu zasięgów witryn obliczanych na podstawie danych panelowych o współczynniki korekcyjne wynikające z algorytmu real users." - podaje w komunikacie Gemius.

Ważenie behawioralne powoduje z reguły obniżenie zasięgu danej witryny o kilka punktów procentowych.

Witryny, które nie były objęte audytem site-centric, nie były także poddane procesowi ważenia behawioralnego, "gdyż brak było wiarygodnej metody obliczania współczynników korekcyjnych dla tych witryn", podaje Gemius. Ale w styczniowej fali badania ma się to zmienić.

Analizując wyniki badania Megapanel za ostanie 2 lata stwierdzono występowanie korelacji (współzależności) pomiędzy zasięgiem witryny a wartościami współczynników korekcyjnych dla witryn objętych audytem site-centric. Przyjęto, że współczynniki korekcyjne dla witryn nieobjętych audytem będą równe współczynnikom dla witryn o podobnych zasięgach, które są objęte audytem site-centric.

W wyniku wprowadzenia nowej metodyki wiele witryn nieobjętych audytem site-centric z czołówki Megapanelu straci kilka punktów procentowych zasięgu.

Więcej: blog Gemiusa

Czytaj również: Ile kosztuje audyt site-centric