Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w grupie Adv.pl

Zarząd Adv.pl SA planuje przekształcenie struktury grupy kapitałowej. W wyniku zmian powstaną dwa odrębne piony: komunikacji cyfrowej oraz innowacyjnych technologii. "Nowa struktura zapewni lepszą funkcjonalność w ramach Grupy i większą przejrzystość dla akcjonariuszy" - pisze w komunikacie Adv.pl.

Zmiany w grupie Adv.pl
Podczas zwołanego na dzień 30 października 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze będą głosowali nad uchwałą dotyczącą przeniesienia działalności reklamowej z Adv.pl SA do nowo powstałej Adv.pl Sp. z o.o.

Zarząd spółki proponuje przekształcenie struktury grupy kapitałowej Adv.pl, w wyniku którego Adv.pl SA pozostanie spółką holdingową zarządzającą grupą kapitałową, natomiast nowo utworzona Adv.pl Sp. z o.o. przejmie z czasem wszelkie dotychczasowe zadania, zawarte umowy z klientami, część zasobów i pracowników Adv.pl S.A.

W wyniku proponowanej zmiany na rynku marketingowo-reklamowym będzie w dalszym ciągu funkcjonowała uznana już marka Adv.pl jako interaktywna agencja reklamowa, a jednocześnie obecni i przyszli klienci Adv.pl Sp. z o.o. nie będą mieli problemu z rozróżnieniem agencji reklamowej od spółki dominującej w grupie kapitałowej, która działa nie tylko w branży reklamy interaktywnej. Docelowo Zarząd zaproponuje zmianę nazwy spółki holdingowej Adv.pl SA.

"W ramach grupy kapitałowej zostaną wyodrębnione dwa piony: komunikacji cyfrowej oraz innowacyjnych technologii." - powiedział Rafał Dziedzic, prezes zarządu Adv.pl SA. - "Proponowane przez nas przekształcenie sprawi, że inwestorzy będą mieli dostęp do bardziej przejrzystych informacji na temat spółek należących do grupy kapitałowej. Dodatkowo zmiana ta jest spójna z naszymi celami strategicznymi, których realizacja przyczyni się do długoterminowego budowania wartości dla akcjonariuszy."

Adv.pl SA obejmuje wszystkie wyspecjalizowane spółki: Adv.pl (agencja interaktywna), Codemedia (spółka mediowa zajmująca się planowaniem i zakupem mediów internetowych), Mediasense (spółka mediowa zajmująca się planowaniem i zakupem mediów tradycyjnych), SMT Software (spółka technologiczna), ThinkOpen (e-mail marketing).