Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w Zarządzie Interia.pl

Artur Potocki objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki, a nowym Członkiem Zarządu został Radosław Kucko.

Od sierpnia 2009 roku, w strukturach Zarządu spółki Interia.pl nastąpiiły istotne zmiany. Artur Potocki - dotychczasowy Członek Zarządu Interia.pl S.A. - objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki. Nowym Członkiem Zarządu, obok pozostającego na swoim stanowisku Pawła Chwaleby - został Radosław Kucko (w czerwcu odszedł z Onetu). Prezesem, obecnie już czteroosobowego, Zarządu Interia.pl S.A. pozostaje niezmiennie Tomasz Jażdżyński.

Do obowiązków Artura Potockiego, jako Wiceprezesa Zarządu, należeć będzie w dalszym ciągu nadzór i koordynacja wszelkich działań marketingowych firmy oraz - dodatkowo - bezpośredni nadzór nad jego segmentami biznesowymi.

Radosław Kucko, nowy Członek Zarządu Interia.pl S.A., będzie odpowiadał przede wszystkim za koordynowanie i realizację nowych projektów tworzonych wokół portalu, wykorzystujących synergię i współpracę w ramach Grupy Bauer. Zakres obowiązków Pawła Chwaleby, jako Członka Zarządu spółki, pozostaje bez zmian.

Zmiany w Zarządzie Interia.pl
Artur Potocki urodził się w 1977 r. w Suwałkach. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z portalem INTERIA.PL, początkowo jako Specjalista ds. promocji, potem Dyrektor Promocji. W październiku 2006 objął w portalu stanowisko Dyrektora Marketingu & PR, a w lipcu 2008 r. został Członkiem Zarządu INTERIA.PL S.A. Między październikiem 2007 roku a lipcem 2009 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu oraz członkiem rady metodologicznej badania Megapanel PBI/Gemius.

Zmiany w Zarządzie Interia.pl
Radosław Kucko od 9 lat związany był z Grupą Onet.pl S.A., gdzie ostatnio pełnił funkcję Dyrektora d/s Badań i Analiz. Kierował również, między innymi, działami: Produktu Reklamowego, Hostingu, a także Biurem Obsługi Klienta Instytucjonalnego. Należał do Rady Programowej Onet.pl, był także jednym z Dyrektorów Strategicznych Grupy ITI. Od 2001 jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu sp. z o.o., a od 2004 roku także Członkiem Rady Badania Megapanel PBI/Gemius. Kucko jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku Statystyka/Ekonometria oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Badania rynku.

Źródło: Interia