Zmiany w Megapanelu - kilkanaście % zasięgu dla wszystkich!

Dziś do badania Megapanel zostają wprowadzone zmiany, które Gemius i PBI zapowiedziały wspólnie jeszcze w marcu br. Jedną z modyfikacji będzie m. in. publikowanie wyników według dwóch porządków: właścicieli witryn i nazw domen. Co więcej, w wyniku użycia nowej metody liczenia zasięgów, dotychczasowy zasięg witryn wzrośnie o kilkanaście procent!

Zmiany w Megapanelu  - kilkanaście % zasięgu dla wszystkich!
Pod koniec stycznia br. PBI wypracowało i upubliczniło dokument, w którym wyrażało chęć zmiany metodologii badania Megapanel i oczekiwanie, iż Gemius te zmiany wprowadzi w życie. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że PBI jest zleceniodawcą badania Megapanel, a Gemius jest firmą badawczą, która to badanie wykonuje. Dlatego dokument stworzony przez PBI można było potraktować prawie jak reprymendę od przełożonego.

Miesiąc później, w marcu br., PBI i Gemius zawarły porozumienie dotyczące zmian w metodologii badania Megapanel. Modyfikacje miały być wprowadzone dwutorowo. Pierwszy obszar zagadnień dotyczył zmian w prezentacji wyników badania, a jego wykonanie zaplanowano na II kwartał 2009 r.

Gdy trwały jeszcze prace nad wprowadzaniem zmian Artur Zawadzki (prezes Gemius) uspokajał, że stosunki PBI i Gemius wciąż opierają się na stopie partnerskiej.

Bat na kupowanie ruchu?

Zapowiedziane w marcu br. modyfikacje właśnie wchodzą w życie. Jedną z nich jest publikowanie wyników według dwóch porządków: właścicieli witryn i nazw domen. W przypadku portali pozwoli to na łatwe odsianie witryn, które przekładają się na zasięg, a nie znajdują się w domenie portalu. Innymi słowy jasne stanie się, które z serwisów stanowią tzw. "kupiony ruch". Nowy Megapanel pozwala też stworzyć ranking tylko na podstawie domen przypisanych do jednego portalu.

Co na to sami zainteresowani, czyli portale? - "W nowej wersji oprogramowania - ustalonej przez PBI i firmę Gemius - uzyskano znacznie większą przejrzystość, możliwość tworzenia rankingu domenowego i łatwego określenia ruchu na witrynach wchodzacych w skład poszczególnych węzłów (grup witryn)"- mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Interia.pl. - "Od dłuższego czasu jesteśmy orędownikiem i, jak sądzę, jednym z głównych inicjatorów takiego kierunku zmian w badaniu. Nowy Megapanel pozwoli łatwo określić zarówno potencjał grup mediowych (grup witryn), ich struktury, jak również prawdziwą pozycję poszczególnych witryn (np. portali) na rynku".

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że z wprowadzonych zmian może nie być zadowolona Agora, która posiada naprawdę spore portfolio domen zliczanych do zasięgu portalu.

kilkanaście procent dla wszystkich

W związku modyfikacją sposobu liczenia zasięgów witryn i aplikacji internetowych począwszy od wyników za maj zauważalny będzie około kilkunastoprocentowy wzrost zasięgów witryn internetowych w stosunku do wyników, jakie zostałyby uzyskane przy użyciu dotychczasowej metody. Zmiana ta jest związana z coraz większym udziałem - poza przeglądarką Internet Explorer - innych przeglądarek w aktywności użytkowników (patrz: www.ranking.pl) oraz z odmiennym sposobem interakcji przeglądarek z aplikacjami internetowymi

Poniżej treść informacji przesłanej przez Gemius/PBI

Zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius

Użyteczność i prostota korzystania to dwa główne benefity zmian w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Od majowych wyników użytkownikom zostaną zaprezentowane dane w nowym układzie. Modyfikacje wprowadzone przez Gemius i PBI to pierwsza partia zapowiedzianych w marcu zmian, która ma za zadanie dopasować badanie do rosnących potrzeb rynku.

Dotychczas witryny, ujęte w badaniu prezentowane były w dwóch zestawieniach nazywanych drzewkiem mediów oraz drzewkiem tematyczno-funkcjonalnym. W miejsce zawierającego rozbudowane zestawienie witryn drzewka mediów zostanie wprowadzone przejrzyste płaskie drzewko. Znacznie rozbudowano również drzewko tematyczno-funkcjonalne, prezentujące witryny w podziale na kategorie tematyczne. Zmodyfikowany zostanie ponadto sposób liczenia oglądalności witryn internetowych i komunikatorów.

Dla odbiorców badania wprowadzane zmiany oznaczają w praktyce znaczną poprawę funkcjonalności poprzez m.in:

- Możliwość sprawdzania oglądalności każdej domeny internetowej oddzielnie, tworzenia rankingów po domenach

w każdej kategorii tematycznej oraz ogólnego rankingu domen internetowych.

- Możliwość wykonywania rankingów w drzewku tematyczno-funkcjonalnym w wersji ogólnej w oparciu o nowe kategorie np. e-commerce, co odpowiada na potrzeby zgłaszane przez klientów.

- Możliwość korzystania z drzewka tematyczno-funkcjonalnego nie tylko w wersji ogólnej (1 poziom kategoryzacji), ale i w wersji szczegółowej (3 poziomy kategoryzacji). Nowy, udoskonalony i poprawiony układ kategorii w tych drzewkach uwzględniać będzie rozwój internetu w ostatnich latach oraz najnowsze trendy i zjawiska występujące na rynku internetowym. Każda z kategorii w obu wersjach drzewka tematyczno-funkcjonalnego będzie zawierać pełen ranking witryn i serwisów. Uwzględniając zarówno serwisy stanowiące część większych witryn np. portali internetowych jak i samodzielne witryny.

W związku modyfikacją sposobu liczenia zasięgów witryn i aplikacji internetowych począwszy od wyników za maj zauważalny będzie około kilkunasto-procentowy wzrost zasięgów witryn internetowych w stosunku do wyników, jakie zostałyby uzyskane przy użyciu dotychczasowej metody. Zmiana ta jest związana z coraz większym udziałem - poza przeglądarką Internet Explorer - innych przeglądarek w aktywności użytkowników (patrz:http://www.ranking.pl) oraz z odmiennym sposobem interakcji przeglądarek z aplikacjami internetowymi. Czynniki te mają wpływ na algorytm Estimated Cookies, z którego wyliczany jest wskaźnik Real Users. Zmiana sposobu liczenia polega na wyeliminowaniu z procesu liczenia zasięgów witryn plików cookie, które zostały zarejestrowane jedynie na węzłach aplikacji internetowych (np. komunikatorów) i nie pojawiły się na żadnej z witryn internetowych objętych audytem site-centric.

Opisane zmiany są pierwszymi z serii zapowiadanych przez Gemius i PBI. W kolejnym etapie w badaniu pojawią się dwa nowe wskaźniki Affinity Index dla populacji oraz Zasięg w populacji, pozwalające w sposób jeszcze bardziej precyzyjny określić potencjał reklamowy witryn internetowych.

Twórcom badania Megapanel PBI/Gemius zależy, by zaproponowany sposób przedstawienia danych był jak najbardziej przejrzysty, dlatego też ich ostateczny kształt będzie przedmiotem konsultacji rynkowych z wydawcami, reklamodawcami i domami mediowymi.

Użytkownicy badania Megapanel PBI/Gemius, którzy zechcą zapoznać się z korzyściami wprowadzonych zmian mogą skorzystać z dedykowanych dla nich szkoleń i konsultacji.

Oprócz zamian wprowadzonych w Megapanelu odświeżono także witrynę ranking.pl, na której sprawdzić można np., które systemy operacyjne są najpopularniejsze w Polsce (także na komórki).

Efektów prac w drugim obszarze zmian, wymagających znacznych nakładów finansowych oraz przygotowania metodologicznego, obejmujących prac nad poprawą reprezentatywności panelu należy oczekiwać w drugiej połowie 2009.

Zmiany w Megapanelu komentuje Michał Brański, członek zarządu o2.pl
"Nie spodziewamy się istotnego wpływu takiej prezentacji danych na to, jak alokowane będą budżety reklamowe, a to jest kluczowe dla naszego biznesu.

Uważamy, że w obu zestawieniach - per podmiot, jak i per domena - będziemy dobrze reprezentowani, bowiem od 1999 roku budowaliśmy portal jako zbiór odrębnych domen. Kafeteria.pl, Wrzuta.pl, Pudelek.pl, Sfora.pl, Pardon.pl,

Smog.pl, Radar.pl i inne.

Kilkunastoprocentowy wzrost zasięgów uważam za konieczne urealnienie. W naszej ocenie dotychczasowe zasięgi RU niektórych serwisów w Megapanelu źle odzwierciedlały ich faktyczny zasięg."

O wyjaśnienie przyczyn zmiany metodologii badania poprosiliśmy Andrzeja Garapicha, prezesa PBI
Wprowadzane do badania modyfikacje stanowią pierwszy etap zmian badania Megapanel PBI/Gemius. Zostały one wypracowane wspólnie i w pełnym porozumieniu przez reprezentantów wszystkich właścicieli PBI oraz firmy Gemius, jako odpowiedź na oczekiwania rynku.

Drzewka mediów i tematyczno-funkcjonalne będą dużo bardziej intuicyjne, łatwiejsze stanie się wyszukiwanie serwisu i witryny. Struktura wewnątrz drzewka jednego właściciela została ujednolicona. Kształt drzewek to propozycja twórców badania, która jest odpowiedzią na sugestie zgłaszane przez rynek. Rada Badania jest otwarta na dalszą dyskusję na temat ich struktury. W najbliższym czasie rozpoczniemy konsultacje z użytkownikami aplikacji.

Celem PBI i Gemius jest tworzenie badania, które w rzetelny sposób odzwierciedla rzeczywistość polskiego internetu. Zmiana sposobu zliczania zasięgów witryn wynika z wyeliminowania z procesu liczenia zasięgów witryn, plików cookie, które zarejestrowane zostały jedynie na aplikacjach internetowych (np. komunikatorach) i nie pojawiły się na żadnej z innych witryn. Niestety nikt nie przewidział takiej sytuacji w 2004, kiedy powstawał algorytm liczenia zasięgów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której członkowie Rady Badania dostrzegają pojawienie się czynników wpływających w istotny sposób na wyniki badania - a mimo to, nic z tym nie robią.

Trzecia zmiana, która ma być wprowadzona do badania w kolejnym etapie, dotyczy wskaźników poprawiających porównywalność internetu z innymi mediami. Z pewnością przyczynią się one do zwiększenia czytelności badania i jego użyteczności.

Wszystkie zaanonsowane w pressie zmiany, a szczególnie kwestia zliczania zasięgów są transparentnie i szczegółowo opisane w dokumencie, dostępnym pod adresem:http://www.pbi.org.pl/s/p/aktualnosci/2009_07_03_Zmiany%20w%20Megapanelu_FAQ.pdf .

Aktualizacja: 07 lipca 2009 17:04

Dodaliśmy komentarze Andrzeja Garapicha i Michała Brańskiego