Zmiany w Dialogu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telefonii Dialog zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za ub. rok i udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej. Prezesem zarządu na kolejną kadencję została Katarzyna Muszkat.

Zgromadzenie powołało do zarządu w miejsce dotychczasowych trzech wiceprezesów cztery osoby. Czterej nowi wiceprezesi to Tadeusz Kostka (w Telefonii Dialog od 1999 roku, wcześniej m.in. członek zarządu Exbudu), Lech Młodawski ( w TD od kwietnia 2002, wcześniej m.in. w TP Teletech), Paweł Tomys (wcześniej m.in. w Polkomtelu i PTK Centertel), Karol Wołkowiński (w TD od grudnia 2001, był członkiem zarządu operatora w poprzedniej kadencji, wcześniej m.in. w Computer Communications Systems LTD).