Zmiana prezesa URT

Premier Jerzy Buzek odwołał w piątek Marka Zdrojewskiego, prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, przed upływem jego kadencji na tym stanowisku. Nie podano przyczyn dymisji.

Na jego miejsce został mianowany Kazimierz Ferenc, sprawujący dotychczas funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Biuro prasowe rządu odmówiło podania przyczyn decyzji podjętej przez premiera. Kadencja szefa URT-u trwa pięć lat. Powoływanie i odwoływanie prezesa URT-u dokonywane jest przez premiera na mocy obowiązującej od stycznia br. ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Marek Zdrojewski został powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji pod koniec października 2000 r. Kazimierz Ferenc, będzie na mocy obowiązującego prawa pełnić funkcję prezesa URT-u do końca kadencji (do października 2005 r.).