Zmiana metodologii w Ranking.pl

Zamiast określać popularność przeglądarek i systemów operacyjnych na podstawie liczby użytkowników liczonych na bazie liczby cookie, Gemius proponuje odmierzać ją według liczby odsłon. Nowa metodologia rewiduje naszą wiedzę o popularności alternatywnych przeglądarek i systemów operacyjnych.

W serwisie Ranking.pl informacje o popularności przeglądarek i systemów operacyjnych uzyskane dzięki analizie liczby odsłon dokonanych przez użytkowników były już zaprezentowane w newsletterze serwisu Ranking.pl 22 czerwca. Osoby, korzystające z serwisu Ranking.pl zostały poproszone o przesłanie uwag i sugestii.

Pomysł Gemiusa musiał widać przypaść internautom do gustu, bo we wczorajszym newsletterze firma poinformowała, że poszerzyła zakres prezentowanych danych dotyczących systemów operacyjnych i przeglądarek. - Oprócz rankingów obliczanych na podstawie liczby użytkowników (cookies), rozpoczniemy prezentację statystyk bazujących na liczbie odsłon - poinformowała Monika Bobran.

Poniżesze tabele prezentują wyniki dla przeglądarek i systemów operacyjnych w trzech wariantach. Pierwsza główna kolumna dla liczby cookies, druga dla liczby cookie o 24-godzinnym czasie "życia" zaś trzecia podchodzi do kwestii mierzenia udziału właśnie według nowej metodologii, czyli według udziału w liczbie odsłon.

Zmiana metodologii w Ranking.pl

Warto zauważyć, że w rankingu obliczanym na podstawie 24-godzinnych cookies udział Internet Explorera jest wyższy w porównaniu z obecnie prezentowanymi statystykami, a udział przeglądarek alternatywnych - niższy. Przeglądarki alternatywne tracą wobec MSIE również wtedy, gdy za podstawę obliczeń przyjmiemy odsłony. Przykładowo, udział Firefoksa 1.x wśród polskich użytkowników (cookies) równy był w omawianym tygodniu 21,9%, natomiast udział tej przeglądarki w liczbie odsłon dokonywanych przez polskich internautów wynosił 20,5%.

Zmiana metodologii w Ranking.pl

W statystykach obliczanych dotychczasową metodą Gemius zauważył gwałtowny wzrost poziomu wykorzystania Linuksa wśród użytkowników (cookies) z zagranicy. - Jak się okazało, spowodowany był wysokim ruchem generowanym z dwóch klas IP komputerów w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie to stało się impulsem do rozważenia zmiany sposobu obliczania statystyk. Pisaliśmy o tym w wiadomości: Rewizja danych o udziałach przeglądarek w Polsce?

Kiedy za podstawę obliczenia przyjęto 24-godzinne cookies, udział Linuksa w liczbie zagranicznych użytkowników wyniósł 0,6%. Taki sam wynik uzyskano analizując liczbę odsłon dokonywanych przez zagranicznych internautów. W porównaniu z dotychczasowymi statystykami, w rankingu liczonym na podstawie liczby odsłon poziom wykorzystania Linuksa okazuje się być niższy także w grupie internautów z naszego kraju. Udział systemu w liczbie polskich użytkowników (cookies) wynosił w badanym okresie 0,9 %, podczas gdy udział w liczbie odsłon generowanych przez internautów z Polski równy był 0,6 %. - $Zauważamy znacznie większy poziom wykorzystania lidera rankingu - Windows XP. Jego udział w liczbie polskich użytkowników (cookies) to 81,6 %, a w liczbie odsłon - 85,7 %.

Więcej:

Jak mierzona jest popularność wyszukiwarek?