Zinformatyzowany Spis Powszechny w 2011

Główny Urząd Statystyczny współpracuje ze specjalistami z branży informatycznej oraz elektronicznej nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w czasie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Rozwiązania takie mają być oszczędnością czasu i pieniędzy.

Firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. przy udziale Hewlett-Packard oraz SAS Institute opracowała Operacyjną Bazę Mikrodanych (OBM) dla GUS. Ma ona zapewnić wsparcie dla procesów pozyskiwania i przetwarzania danych spisowych zgodnie z wytycznymi UE.

Funkcje OBM była zastosowane już w czasie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Zastosowanie formularzy elektronicznych pozwoliło wtedy na rezygnację z dokumentacji papierowej, dzięki czemu zaoszczędzono 1000 ton papieru.

Dane potrzebne do przeprowadzenia spisu dostarczane będą z systemów informacyjnych administracji publicznej, m.in. z ZUS, KRUS, MSWiA oraz GUGiK. OBM ma zapewnić ich sprawny import, weryfikację, korektę i integrację.

Dane, które należy pobrać bezpośrednio od osoby objętej spisem, będą uzyskane za pomocą formularza internetowego (CAII), wywiadu telefonicznego (CATI) oraz wywiadu bezpośredniego, realizowanego przez rachmistrza u respondenta (CAPI). Przy tej ostatniej formie zbierania danych wykorzystane zostaną urządzenia typu hand-held.

Dane ze wszystkich metod spisowych trafią bezpośrednio do OBM, która ma stanowić centralne miejsce przechowywania i synchronizacji danych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się w kwietniu 2011.