Zindeksowanie ludzkiej wiedzy - może za 300 lat...

300 lat - tyle czasu musiałoby upłynąć, aby cały zasób ludzkiej wiedzy i informacji został zindeksowany w sposób ułatwiający odnalezienie go w Internecie. Takiego zdania jest przynajmniej Eric Schmidt, dyrektor zarządzający Google'a.

Schmidt podzielił się tymi uwagami podczas corocznej konferencji organizacji Association of National Advertisers, która odbyła się w Phoenix w USA. Poinformował on, że obecnie z ponad 5 milionów terabajtów danych z całego świata, jedynie 170 terabajtów zostało zindeksowanych. Google przeprowadziła w tej materii specjalne matematyczne wyliczenia, w wyniku których oszacowano czas potrzebny na zindeksowanie pozostałej ilości informacji - właśnie 300 lat.

Była to jednocześnie odpowiedź Schmidta na pytanie dziennikarzy, jak długo jeszcze Google zamierza pełnić swoją misję.

Ponieważ tematem konferencji był przede wszystkim rynek reklamowy, Schmidt mówił także o e-reklamie. Z udzielonych przez niego informacji wynika m.in., iż z ogólnej sumy 283 miliardów USD, przeznaczanych na reklamę w Stanach Zjednoczonych, 11,3 mld przypada na reklamę w Internecie (Google ma 1-procentowy udział w tym rynku).