Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zindeksowanie ludzkiej wiedzy - może za 300 lat...

300 lat - tyle czasu musiałoby upłynąć, aby cały zasób ludzkiej wiedzy i informacji został zindeksowany w sposób ułatwiający odnalezienie go w Internecie. Takiego zdania jest przynajmniej Eric Schmidt, dyrektor zarządzający Google'a.

Schmidt podzielił się tymi uwagami podczas corocznej konferencji organizacji Association of National Advertisers, która odbyła się w Phoenix w USA. Poinformował on, że obecnie z ponad 5 milionów terabajtów danych z całego świata, jedynie 170 terabajtów zostało zindeksowanych. Google przeprowadziła w tej materii specjalne matematyczne wyliczenia, w wyniku których oszacowano czas potrzebny na zindeksowanie pozostałej ilości informacji - właśnie 300 lat.

Była to jednocześnie odpowiedź Schmidta na pytanie dziennikarzy, jak długo jeszcze Google zamierza pełnić swoją misję.

Ponieważ tematem konferencji był przede wszystkim rynek reklamowy, Schmidt mówił także o e-reklamie. Z udzielonych przez niego informacji wynika m.in., iż z ogólnej sumy 283 miliardów USD, przeznaczanych na reklamę w Stanach Zjednoczonych, 11,3 mld przypada na reklamę w Internecie (Google ma 1-procentowy udział w tym rynku).