Ziff-Davis zbankrutuje?

Według nieoficjalnych informacji wierzyciele Ziff-Davis Media odrzucili plan restrukturyzacji przedstawiony przez zarząd spółki.

Jeszcze w tym tygodniu może przesądzić się los wydawnictwa Ziff Davies: czy zrealizowane zostanie porozumienie w sprawie restrukturyzacji, czy też firma poprosi sąd o ochronę przed wierzycielami i w ramach postępowania dokona restrukturyzacji.

W maju br. powstał plan restrukturyzacji, który miał pozwolić na zmniejszenie zadłużenia wynoszącego 450 mln USD o 155 mln USD. Miałoby się to dokonać w formie układu poza sądem i bez otwierania postępowania upadłościowego. Proponowaną jeszcze w maju br. restrukturyzację musiało zaakceptować 95% wierzycieli spółki. Jeszcze w połowie lipca Ziff-Davis informował, że obligatariusze posiadający 87% papierów spółki wyrażają zgodę na restrukturyzcję 250 mln USD zadłużenia. Miała ona polegać na wymianie papierów dłużnych na gotówkę i obligacje nowej emisji, w proporcji 0,62 USD w gotówce i papierach nowej emisji za dolara zadłużenia.

Tymczasem według nieoficjalnych informacji przedstawiciele Ziff-Davis poinformowali już reklamodawców, że firma może być zmuszona do złożenia do sądu wniosku o ochronę przed wierzycielami i przeprowadzenia restrukturyzacji w upadłości.

Według nieoficjalnych informacji NewYork Times i AdAge.com, wydawcy nie udało się uzyskać deklaracji poparcia planu przez wymagane 95% wierzycieli. W związku z tym przewidywane jest zwarcie takiego układu w ramach postępowania upadłościowego. Zatwierdzenie układu w ramach postępowania upadłościowego wymagać będzie aprobaty 66,7% wierzycieli. Obligatariusze mają otrzymać nowe obligacje, gotówkę i udziały w firmie. Po zawarciu układu, jak miał informować reklamodawców ZD, spółka będzie działała nadal zrzucając z siebie ciężar zadłużenia. “Cicha” restrukturyzacja trwa już zresztą od ponad 9 miesięcy – ZD wycofał się w tym czasie z szeregu niedochodowych przedsięwzięć. W lipcu br. firma zaprzestała m.in. wydawania wychodzącego w nakładzie 1,1 mln egzemplarzy Yahoo! Internet Life, który w ciągu 7 lat przyniósł 30 mln USD straty. W ciągu ostatnich dwóch lat co roku liczba stron reklamowych spadała o 50%. Jednak po upadłości, reklamodawcy mogą być mniej skłonni do ogłaszania się w pozostałych 9 magazynach ZD.

W ciągu półrocza zmknieto łącznie 6 z 15 pism wydawnictwa. W ub. roku zwolniono 700 osób z 1150 zatrudnionych. Nadal wychodzą PC Magazine, 1,23 mln egz, trzy pisma z sektora technologicznego i 5 pism dla graczy. Właścicielem wydawnictwa jest obecnie bank Willis Stein & Partners, który wykupił Ziff-Davisa w kwietniu 2000 roku za 780 mln USD. Przychody Ziff-Davisa w czwartym kwartale roku finansowego 2002 zakończonego 30.06 br. spadły o 30,6% wstosunku rocznym, do 56,8 mln USD; strata netto wyniosła 45,7 mln USD. Rok wcześniej strata sięgała 49,3 mln USD.

Przypomnijmy, że kojarzony najlepiej w Internecie z marką Ziff-Davis słynny technologiczno-biznesowy serwis ZDNet został kupiony jeszcze w lipcu 2000 roku przez CNET za 1,6 mld USD, w transakcji wymiany akcji.