Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ziff-Davis zbankrutuje?

Według nieoficjalnych informacji wierzyciele Ziff-Davis Media odrzucili plan restrukturyzacji przedstawiony przez zarząd spółki.

Jeszcze w tym tygodniu może przesądzić się los wydawnictwa Ziff Davies: czy zrealizowane zostanie porozumienie w sprawie restrukturyzacji, czy też firma poprosi sąd o ochronę przed wierzycielami i w ramach postępowania dokona restrukturyzacji.

W maju br. powstał plan restrukturyzacji, który miał pozwolić na zmniejszenie zadłużenia wynoszącego 450 mln USD o 155 mln USD. Miałoby się to dokonać w formie układu poza sądem i bez otwierania postępowania upadłościowego. Proponowaną jeszcze w maju br. restrukturyzację musiało zaakceptować 95% wierzycieli spółki. Jeszcze w połowie lipca Ziff-Davis informował, że obligatariusze posiadający 87% papierów spółki wyrażają zgodę na restrukturyzcję 250 mln USD zadłużenia. Miała ona polegać na wymianie papierów dłużnych na gotówkę i obligacje nowej emisji, w proporcji 0,62 USD w gotówce i papierach nowej emisji za dolara zadłużenia.

Tymczasem według nieoficjalnych informacji przedstawiciele Ziff-Davis poinformowali już reklamodawców, że firma może być zmuszona do złożenia do sądu wniosku o ochronę przed wierzycielami i przeprowadzenia restrukturyzacji w upadłości.

Według nieoficjalnych informacji NewYork Times i AdAge.com, wydawcy nie udało się uzyskać deklaracji poparcia planu przez wymagane 95% wierzycieli. W związku z tym przewidywane jest zwarcie takiego układu w ramach postępowania upadłościowego. Zatwierdzenie układu w ramach postępowania upadłościowego wymagać będzie aprobaty 66,7% wierzycieli. Obligatariusze mają otrzymać nowe obligacje, gotówkę i udziały w firmie. Po zawarciu układu, jak miał informować reklamodawców ZD, spółka będzie działała nadal zrzucając z siebie ciężar zadłużenia. “Cicha” restrukturyzacja trwa już zresztą od ponad 9 miesięcy – ZD wycofał się w tym czasie z szeregu niedochodowych przedsięwzięć. W lipcu br. firma zaprzestała m.in. wydawania wychodzącego w nakładzie 1,1 mln egzemplarzy Yahoo! Internet Life, który w ciągu 7 lat przyniósł 30 mln USD straty. W ciągu ostatnich dwóch lat co roku liczba stron reklamowych spadała o 50%. Jednak po upadłości, reklamodawcy mogą być mniej skłonni do ogłaszania się w pozostałych 9 magazynach ZD.

W ciągu półrocza zmknieto łącznie 6 z 15 pism wydawnictwa. W ub. roku zwolniono 700 osób z 1150 zatrudnionych. Nadal wychodzą PC Magazine, 1,23 mln egz, trzy pisma z sektora technologicznego i 5 pism dla graczy. Właścicielem wydawnictwa jest obecnie bank Willis Stein & Partners, który wykupił Ziff-Davisa w kwietniu 2000 roku za 780 mln USD. Przychody Ziff-Davisa w czwartym kwartale roku finansowego 2002 zakończonego 30.06 br. spadły o 30,6% wstosunku rocznym, do 56,8 mln USD; strata netto wyniosła 45,7 mln USD. Rok wcześniej strata sięgała 49,3 mln USD.

Przypomnijmy, że kojarzony najlepiej w Internecie z marką Ziff-Davis słynny technologiczno-biznesowy serwis ZDNet został kupiony jeszcze w lipcu 2000 roku przez CNET za 1,6 mld USD, w transakcji wymiany akcji.