Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zgoda w sprawie Netscape’a

Microsoft zapłaci koncernowi AOL Time Warner 750 mln USD w ramach odszkodowania, kończąc tym samym sprawę pozwu antymonopolowego złożonego przez AOL TW w imieniu firmy Netscape Communications. Producent popularnej przeglądarki zarzucał Microsoftowi, że stosuje niedozwolone praktyki w celu wypromowaniu przeglądarki Internet Explorer.

Umowa ugodowa zakłada również, że America Online (internetowa część AOL TW) będzie mogła przez 7 lat za darmo dystrybuować ze swoim oprogramowaniem dostępowym Internet Explorer. Firma będzie również współpracowała z Microsoftem w sprawie zapewniania kompatybilności promowanych przez nie komunikatorów internetowych - AOL IM oraz MSN Messangera (aczkolwiek nie poinformowano, kiedy miałoby to nastąpić). Współpraca ma również objąć dystrybucję cyfrowych mediów oraz tworzenie nowego oprogramowania.

W pozwie antymonopolowym, złożonym w imieniu Netscape Communiacations przez AOL TW, zarzucono Microsoftowi, że stosując niezgodne z prawem praktyki biznesowe utrudniał rozwój i popularyzowanie przeglądarki Netscape Navigator. Rozmowy w sprawie ugody trwały przez ostatnie sześć - osiem tygodni.

Obserwatorów taki rozwój wydarzeń nie zaskoczył "To była jedna z tych spraw, które wręcz proszą się o ugodę", mówi Mark Ostrau, prawnik z firmy Fenwick & West. "Tutaj nikomu nie zależało na wyroku skazującym, więc długotrwała batalia prawna była czymś zdecydowanie niepożądanym. Tym bardziej, że dla Microsoftu 750 mln USD to drobna kwota" - dodaje Ostrau.